Місце Австрії в світовій торгівельній системі та рівня співпраці її з Україною

Динаміка зовнішньої торгівлі Австрії за 2008-2012 рр. Географічна структура імпорту, експорту країни. Комплекс економічних заходів щодо стимулювання зовнішньої торгівлі України, валовий внутрішній продукт. Розвиток українсько-австрійських відносин.

Подобные документы

 • Стан зовнішньої торгівлі головних центів економічної сили: США, Японії. Оцінка розвитку зовнішньої торгівлі. Структура українського експорту. Партнери у зовнішній торгівлі Японії. Поглиблення міжнародного поділу праці й інтернаціоналізація виробництва.

  реферат, добавлен 19.12.2013

 • Місце Ізраїлю в системі міжнародних економічних відносин. Розгляд найбільш важливих для економіки і експорту Ізраїлю галузей. Об'єм міжнародної торгівлі, тенденції її розвитку, найбільш значущі статті експорту країни. Міжнародний обмін технологіями.

  реферат, добавлен 19.01.2010

 • Загальна характеристика діяльності Світової Організації Торгівлі: історія співпраці з Україною; переваги та недоліки членства. Аналіз розвитку сільського господарства та промисловості країни після вступу в організацію. Перспективи подальшої співпраці.

  курсовая работа, добавлен 19.08.2014

 • Теоретико-методичні основи та рушійні сили зовнішньої торгівлі. Структура українського експорту. Дослідження сучасного стану зовнішньої торгівлі в Україні та перспективи її подальшого розвитку в умовах її членства в глобальних торгівельних організаціях.

  конспект урока, добавлен 01.06.2015

 • Огляд стану американської економіки на сучасному етапі. Розвиток зовнішньої торгівлі й іноземного інвестування. Встановлення дипломатичних контактів. Проблеми та перспективи США як світового економічного лідера. Економічне співробітництво України та США.

  курсовая работа, добавлен 25.04.2017

 • Ознайомлення з практичними рекомендаціями щодо активізації зовнішньої торгівлі вітчизняною продукцією свинарства. Розгляд та характеристика результатів оцінки конкурентних переваг продукції свинарства та продуктів її переробки на зовнішніх ринках.

  статья, добавлен 11.09.2017

 • Значення паливо-енергетичного комплексу в системі продуктивних сил України. Головні екологічні проблеми, які виникають. Роль паливно-енергетичного фактора в народному господарстві. Структура та динаміка зовнішньої торгівлі України енергоносіями.

  курсовая работа, добавлен 10.03.2015

 • Канада як країна-член великої сімки, друга найбільша країна світу, відображення її місця та ролі у світовій торгівлі. Аналіз динаміки основних показників зовнішньої торгівлі країни. Розкриття товарної, географічної структури експортно-імпортних операцій.

  контрольная работа, добавлен 29.11.2013

 • Класифікація інноваційних продуктів з огляду на їхню технологічну місткість. Динаміка виробництва і експорту високотехнологічної продукції. Кількість зареєстрованих тріадних патентів окремими країнами. Чинні угоди з передання технологій в Україні.

  научная работа, добавлен 07.04.2013

 • Аналіз динаміки та чинників впливу на зміни валового внутрішнього продукту України. Дослідження структури зовнішньої торгівлі, експорту та імпорту промислової продукції промислових підприємств. Проблеми вітчизняних товаровиробників на зарубіжних ринках.

  статья, добавлен 13.11.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.