Місце Австрії в світовій торгівельній системі та рівня співпраці її з Україною

Динаміка зовнішньої торгівлі Австрії за 2008-2012 рр. Географічна структура імпорту, експорту країни. Комплекс економічних заходів щодо стимулювання зовнішньої торгівлі України, валовий внутрішній продукт. Розвиток українсько-австрійських відносин.

Подобные документы

 • Стратегія економічного розвитку в Марокко. Основні показники сільського господарства та сфери послуг в країні. Головна промислова база держави. Структура зовнішньої торгівлі. Конкурентоспроможність і міжнародна співпраця. Географічна структура експорту.

  курсовая работа, добавлен 14.09.2016

 • Теоретико-методологічні основи розвитку і функціонування світового ринку: країни-постачальники і країни-імпортери. Місце України на світовому ринку рибопродуктів. Реформування механізму державного регулювання зовнішньої торгівлі України, його перспективи.

  научная работа, добавлен 15.02.2011

 • Показники зовнішньої торгівлі країни, її місце у світовій економіці. Зовнішньоторговельний оборот та основні експортні ринки для малазійських товарів. Показники платіжного балансу і фінансових операцій Малайзії, оцінка її інвестиційної привабливості.

  контрольная работа, добавлен 24.06.2013

 • Особливості економічного розвитку індустріальної країни - Тайваню. Географічне розташування та стан внутрішньої економіки країни, її зовнішньоекономічні зв'язки. Показники динаміки імпорту та експорту, структурні показники розвитку міжнародної торгівлі.

  реферат, добавлен 19.07.2010

 • Поняття експорту та його роль в економічному зростанні країни. Аналіз динаміки та тенденції розвитку експортного потенціалу України; порівняння із Росією та Білорусією. Розгляд машинобудування як однієї із найперспективніших галузей зовнішньої торгівлі.

  курсовая работа, добавлен 01.04.2014

 • Аналіз проблем тарифного регулювання в рамках вступу до Світовій організації торгівлі. Ефективна торговельна політика як один з із чинників інтеграції країни у міжнародний економічний простір. Заходи щодо захисту та підтримки національного виробника.

  контрольная работа, добавлен 08.03.2013

 • Загальна характеристика країни. Внутрішня політика Пакистану. Особливості державного регулювання міжнародної торгівлі та участі країни у міжнародному русі факторів виробництва. Участь країни в інтеграційних угрупуваннях. Співпраця Пакистану з Україною.

  реферат, добавлен 21.05.2014

 • Ринок зовнішньої торгівлі. Світові ціни. Особливості ціноутворення на зовнішньому ринку. Біржові котирування. Ціни міжнародних товарних аукціонів. Міжнародний лізинг. Класифікація лізингових угод. Стан зовнішньої торгівлі України на сучасному етапі.

  контрольная работа, добавлен 28.05.2019

 • Прогресивні методи планування та управління ресурсним потенціалом підприємств агропромислової спеціалізації - суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Стратенія та заходи державного регулювання зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією.

  реферат, добавлен 07.04.2013

 • Основні положення теорії Хекшера-Оліна та їхніх послідовників, а також прояв цих теорії в економіці Ірландії. Динаміка експорту та імпорту Ірландії, їх товарна й географічна структура. Особливості економічної політики залучення інвестицій у Ірландію.

  курсовая работа, добавлен 14.02.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.