Місце Австрії в світовій торгівельній системі та рівня співпраці її з Україною

Динаміка зовнішньої торгівлі Австрії за 2008-2012 рр. Географічна структура імпорту, експорту країни. Комплекс економічних заходів щодо стимулювання зовнішньої торгівлі України, валовий внутрішній продукт. Розвиток українсько-австрійських відносин.

Подобные документы

 • Характеристика політичних відносин між Україною і Великобританією та їх торговельно-економічні контакти. Сучасний стан двосторонніх українсько-британських відносин та розвиток офіційних контактів. Проблеми інтеграції до європейських політичних структур.

  курсовая работа, добавлен 07.12.2011

 • Передумови, фактори формування зовнішньоекономічної політики Республіки Корея. Товарна структура експорту та імпорту країни. Інвестиційна політика Південної Кореї. Товарна структура експорту України до Республіки Корея. Прогноз динаміки світової торгівлі.

  магистерская работа, добавлен 09.09.2012

 • Види міжнародних торгів. Способи зовнішньої торгівлі товарами. Особливість зовнішньої торгівлі продовольчими та споживчими товарами. Міжнародна зустрічна торгівля, її форми. Строки виконання взаємних зобов'язань контрагентів. Договори франшизи в туризмі.

  контрольная работа, добавлен 17.11.2011

 • Характеристика розвитку сучасного світового ринку послуг і зовнішньої торгівлі послугами України. Динаміка чистого експорту послуг регіонів. Особливості функціонування сектору послуг в Україні після її вступу в СОТ та лібералізація українського ринку.

  реферат, добавлен 07.09.2009

 • Основні економічні показники Куби. Вікова структура населення. Чинники і динаміка економічного зростання. Рівень інфляції та безробіття на Кубі у 2003-2012 рр. Основні транспортні мережі. Показники сфери послуг та й структура зовнішньої торгівлі.

  курсовая работа, добавлен 15.03.2014

 • Аналіз та графічне зображення динаміки зовнішньої торгiвлi України товарами (експорт) за перiод 2000 та 2004–2007 роки. Розрахунок відносних величин структури зовнішньої торгiвлi України за аналогічний період. Розрахунок відносних величин координації.

  контрольная работа, добавлен 25.01.2011

 • Характеристика міжнародної торгівлі. Структура світового товарообігу. Аналіз значущості експорту. Сучасні тенденції у розвитку міжнародної торгівлі. Стосунки України з Всесвітньою митною організацією. Спеціалізація та індустріалізація експорту.

  реферат, добавлен 11.03.2012

 • Функціонування ринку виробничих і фахових послуг в різних країнах. Класифікація та визначення понять в сфері зовнішньоекономічних послуг. Аналіз проблем, шляхів їх вирішення та перспектив міжнародної торгівлі України послугами за роки незалежності.

  курсовая работа, добавлен 05.05.2011

 • Статистика зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів. Об’єкт статистичного спостереження статистики. Фактор розвитку національного господарства окремих країн. Фіаксований, форвардний та номінальний курс. Ревальвація, девальвація, маржа.

  реферат, добавлен 21.12.2008

 • Загальна характеристика народного господарства Люксембургу, сучасний стан розвитку агропродовольчого ринку. Споживання агропродовольчих товарів. Стан зовнішньої торгівлі, державна підтримка. Перспективи торговельних відносин між Люксембургом і Україною.

  курсовая работа, добавлен 01.04.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.