Педагогічна діяльність С.Т. Шацького

Етапи педагогічної діяльності та основні педагогічні ідеї С.Т. Шацького. Організація навчально-виховної практики у школі-колонії "Бадьоре життя". Погляди С.Т. Шацького на формування дитячого колективу. Значення ідей С.Т. Шацького для педагогічної науки.

Подобные документы

 • Обґрунтування та дослідження можливостей застосування педагогічної системи та конкретних положень В. Духновича у різних навчальних закладах. Життєвий шлях та літературна творчість О. Духновича. Характеристика мовного світогляду та педагогічних поглядів.

  курсовая работа, добавлен 26.12.2010

 • Інновації як нові форми організації праці та управління, технології, які охоплюють різні сфери. Роль і особливості інновацій в освіті. Передовий педагогічний досвід і впровадження досягнень педагогічної науки. Підвищення кваліфікації і атестація вчителів.

  курсовая работа, добавлен 13.11.2010

 • Завдання технологій соціально-педагогічної діяльності. Педагогічні технології формування відповідального ставлення до здоров'я учнівської молоді. Практичне застосування технології проектування у роботі соціального педагога у загальноосвітній школі.

  курсовая работа, добавлен 22.03.2015

 • Соціально-педагогічні особливості інтуїції та її характерні риси в процесі наукового пізнання. Аналіз рівня сформованості педагогічної інтуїції у студентів та професійних педагогів. Комплекс вправ, націлених на розвиток педагогічної уяви та інтуїції.

  дипломная работа, добавлен 17.06.2012

 • Прогресивне значення поглядів В. Сухомлинського й Ш. Амонашвілі на педагогічну оцінку. Основні труднощі, що виникають під час організації опитування учнів. Педагогічна оцінка в гуманному спілкуванні. Оцінювання колективної навчальної діяльності учнів.

  курсовая работа, добавлен 13.10.2012

 • Педагогічні закономірності і основні принципи діяльності командира військового підрозділу. Педагогічна фасилітація як двосторонній процес, пов’язаний із напрацюванням необхідних якостей військовослужбовців і формуванням досвіду творчої діяльності.

  статья, добавлен 07.02.2018

 • Й.Г. Песталоцці як видатний швейцарський педагог-демократ, його життєвий та творчий шлях, головні методологічні положення теорії. Основні моменти та принципи педагогічної системи А. Дістерверга. Педагогічна теорія Й.Ф. Гербарта, його ідеї та методи.

  реферат, добавлен 21.04.2011

 • Теоретичний аналіз технологій роботи з формування статевої культури підлітків у школі. Методики соціально-педагогічної діяльності "Як обрати безпечний спосіб поведінки". Організація експериментального дослідження та визначення рівня емпатії учнів.

  курсовая работа, добавлен 07.02.2011

 • Методичні основи педагогічно занедбаної особистості. Основні причини, що приводять до виховання важких дітей. Педагогічні погляди В.О. Сухомлинського на виховання важких дітей та підлітків. Взаємодія класного керівника і педагогічно занедбаного учня.

  курсовая работа, добавлен 06.10.2012

 • Дослідження теоретичних аспектів розумової сутності педагогічної компетентності викладача іноземної мови, визначення основних змістовних характеристик поняття. Єдність теоретичної та практичної підготовленості вчителя до педагогічної діяльності.

  статья, добавлен 28.04.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.