Педагогічна діяльність С.Т. Шацького

Етапи педагогічної діяльності та основні педагогічні ідеї С.Т. Шацького. Організація навчально-виховної практики у школі-колонії "Бадьоре життя". Погляди С.Т. Шацького на формування дитячого колективу. Значення ідей С.Т. Шацького для педагогічної науки.

Подобные документы

 • Історичний шлях розвитку педагогіки Риму. Педагогічні погляди Катону, Цицерона, Квінтілліана, Лукреція. Римська цивілізація епохи республік та імперії, хронологічні рамки її існування. особливості освіти і виховання кожного з трьох періодів розвитку Риму.

  курсовая работа, добавлен 25.07.2009

 • Теорія вчення про педагогічну оцінку, та її вплив на поведінку школярів. Динаміка основних характеристик оцінки у навчально-виховному процесі закладів початкової освіти. Експериментальне дослідження відношення молодшого школяра до педагогічної оцінки.

  курсовая работа, добавлен 15.06.2010

 • Вивчення етапів життя та творчості Л.І. Мечникова. Становлення наукових інтересів та світогляду ученого. Аналіз практики його взаємодії з представниками різних національних культур. Огляд педагогічної діяльності освітянина в Японії та в країнах Європи.

  статья, добавлен 18.11.2013

 • Педагогічна технологія. Технологія як наука про майстерність. Технологія та її види. Історичні аспекти педагогічної технології. Періоди трансформації її змісту. Сутність, рівні, особливості, а також класифікація та головні ознаки педагогічної технології.

  доклад, добавлен 04.11.2008

 • Вплив вчителів Аристотеля на розвиток його світоглядних ідей та зміст і головні положення його праць. Роль провідних державотворчих уявлень, педагогічної спадщини, філософських та морально-етичних постулатів вченого у розвитку педагогіки та філософії.

  реферат, добавлен 16.10.2010

 • Особливості основних змін в педагогічній науці України XVII -XVIII ст. - поступовий відхід від середньовічних канонів, посилення світського начала, спричиненого поширенням ідей гуманізму й Просвітництва з Європи. Організація навчально-виховного процесу.

  контрольная работа, добавлен 27.09.2010

 • Проблеми вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду та впровадження досягнень педагогічної науки в практику. Особливості професійного, передового, новаторського педагогічного досвіду. Основні види педагогічних інновацій.

  статья, добавлен 22.02.2018

 • Інноваційна педагогічна діяльність як особливий вид творчої діяльності, її сутність, форми і шляхи оновлення. Поняття, класифікація та мета педагогічного експерименту. Аналіз антиінноваційних бар'єрів у професійній діяльності педагога, шляхи їх подолання.

  курсовая работа, добавлен 13.10.2010

 • Історія розвитку ідей вільного виховання. Формування світогляду М. Монтессорі як гуманіста освіти дітей з порушенням інтелекту. Організація навчально-виховної роботи в класах вільного виховання особистості в діяльності сучасної загальноосвітньої школи.

  курсовая работа, добавлен 22.01.2013

 • Характеристика альтруїстичних, етичних та особистісних цінностей соціально-педагогічної діяльності. Ознайомлення із професійними обов'язками та вимогами до особистості працівника соціальної галузі. Розгляд змісту та структури соціально-виховної роботи.

  реферат, добавлен 19.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.