Педагогічна діяльність С.Т. Шацького

Етапи педагогічної діяльності та основні педагогічні ідеї С.Т. Шацького. Організація навчально-виховної практики у школі-колонії "Бадьоре життя". Погляди С.Т. Шацького на формування дитячого колективу. Значення ідей С.Т. Шацького для педагогічної науки.

Подобные документы

 • Структура педагогічної діяльності. Поняття і структура педагогічного таланту. Методичні основи педагогічного таланту вчителя. Напрями професійного вдосконалення педагога. Основні види сучасної педагогічної діяльності. Формування професійної майстерності.

  курсовая работа, добавлен 23.12.2014

 • Етапи проведення діагностування, самодіагностування педагогічної діяльності, яке спрямоване на оволодіння учителем навичок самоаналізу, самооцінки. Критерії оцінювання рівня сформованості компетенцій педагога: методичні, наукові, технологічні знання.

  реферат, добавлен 02.02.2010

 • Короткий нарис життя та творчості, етапи особистісного становлення К.Д. Ушинського як основоположника наукової педагогіки і народної школи в Російській імперії. Реформаторська освітянська діяльність, принципи створення та зміст педагогічної теорії.

  курсовая работа, добавлен 25.04.2014

 • Сутність, зміст, функції, діалектика та фактори розвитку дитячого коллективу. Проблема виховання особистості у колективі в теоретичній спадщині Макаренка та Сухомлинського. Педагогічні технології формування учнівського колективу в початкових класах.

  курсовая работа, добавлен 22.01.2013

 • Дослідження проблеми престижу та характеру педагогічної праці. Педагогічна праця як складна взаємодія вихователя та вихованця, що передбачає передачу знань та умінь, а також вихований вплив. Оптимізація педагогічної праці, підвищення її престижу.

  курсовая работа, добавлен 22.01.2011

 • Ігрова діяльність в процесі розвитку особистості дитини як педагогічна проблема. Психолого-педагогічні особливості формування та використання ігрової діяльності у навчальному процесі початкової школи. Пошук шляхів вдосконалення дидактичної гри.

  дипломная работа, добавлен 07.08.2009

 • Формування деонтологічної компетентності майбутніх педагогів під час педагогічної практики. Розгляд системи морально-етичних принципів, необхідних вчителю для виконання своїх професійних обов’язків. Етичні категорії деонтологічної компетентності.

  статья, добавлен 13.11.2017

 • Відмінності "педагогічної взаємодії" і "педагогічного спілкування". Способи та стилі педагогічної взаємодії, правила педагогічного спілкування у взаємодії педагога та учнями або студентами. Особливості педагогічної взаємодії у дистанційній формі навчання.

  курсовая работа, добавлен 07.12.2010

 • Успішність професійно-педагогічної підготовки. Підвищення вчителем педагогічної кваліфікації. Предмет і завдання педагогіки. Система педагогічних наук. Процес засвоєння знань. Формування і закріплення у школярів позитивних мотивів навчальної діяльності.

  шпаргалка, добавлен 16.01.2011

 • Молодший школяр як об’єкт і суб’єкт формування гуманних якостей, стан виховної роботи в даній сфері педагогічної діяльності. Формування гуманних якостей у молодших школярів у позаурочній роботі, аналіз і оцінка практичної ефективності даного процесу.

  дипломная работа, добавлен 17.06.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.