Історія документознавства

Етапи розвитку діловодства. Процес створення розпорядчих документів. Наказове, колегіальне та виконавче діловодство. Основні способи вживання шаблонів при оформленні документів. Історія створення Генерального регламенту. Поняття документа та його види.

Подобные документы

 • Поняття та правила ведення конфіденційного діловиробництва, значення в діяльності підприємства, організаційні та технічні особливості. Структура конфіденційних документів, порядок роботи з інформаційними джерелами, що містять комерційну таємницю.

  курсовая работа, добавлен 06.12.2009

 • Сутність та функції розпорядчих документів як різновиду офіційних документів на підприємстві. Вивчення поняття та класифікації наказів; процедура їх складання та оформлення. Правила виокремлення констатуючої (вступної) та розпорядчої частин наказу.

  курсовая работа, добавлен 03.10.2014

 • Опис автоматизованих систем документообігу. Єдина система стандартизації документів, автоматизація створення каталогів. База даних - одиниця автоматизації системи документообігу. Використання інтернет-технологій для автоматизації каталогізації документів.

  курсовая работа, добавлен 09.12.2010

 • Сутність, класифікація та функції документів. Завдання діловодства, особливості документування та документообігу. Значення у бухгалтерському обліку первинних документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Види облікових регістрів.

  курсовая работа, добавлен 26.11.2013

 • Поняття про документний потік і закономірності його розвитку. Створення інтегрованої системи інформаційно-бібліотечного обслуговування потреб сільського господарства України. Залучення електронних документів на новітніх носіях до бібліотечних фондів.

  курсовая работа, добавлен 21.12.2010

 • Нормативно-правова та законодавча база діловодства в Україні. Основні поняття документаційного забезпечення управління. Планування навчально-виховної роботи закладу освіти. Шляхи та методи удосконалення діловодства в дитячий юнацькій спортивній школі.

  дипломная работа, добавлен 07.09.2013

 • Поняття документу, організація документаційного та інформаційного забезпечення установи. Діловодство та механізм його здійснення. Особливості ведення кадрового діловодства на фірмі. Основні принципи функціонування електронного документообігу організації.

  дипломная работа, добавлен 25.11.2012

 • Мета, завдання та правила контролю за виконанням службових документів. Структура та основні етапі здійснення контролю, вимоги до нього. Характеристика, порядок складання, основні вимоги та призначення документу "Положення про структурний підрозділ".

  контрольная работа, добавлен 09.11.2010

 • Зародження та основні етапи історії розвитку документознавства як наукової дисципліни. Теоретична і методологічна основа науки про документ. Поль Отле як основоположник документаційної науки. Структура традиційного та сучасного документознавства.

  курсовая работа, добавлен 25.05.2010

 • Основні напрями діяльності відділу кадрів. Підготовка та оформлення документів: заяв, наказів, трудових книжок, особових справ працівників. Складання номенклатурних справ з кадрового діловодства, їх введення. Використання оргтехніки у відділі кадрів.

  курсовая работа, добавлен 04.01.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.