Історія документознавства

Етапи розвитку діловодства. Процес створення розпорядчих документів. Наказове, колегіальне та виконавче діловодство. Основні способи вживання шаблонів при оформленні документів. Історія створення Генерального регламенту. Поняття документа та його види.

Подобные документы

 • Ознайомлення з особливістю реферування, реферату, його функціями і класифікацією, основними вимогами до реферату, особливістю реферування різних документів. Процес аналізу первинного документа й складання реферату. Основні вимоги до секретаря-референта.

  курсовая работа, добавлен 27.07.2010

 • Класифікація службових документів та загальні правила їх оформлення. Вимоги до тексту службових документів, мова ділового стилю. Внутрішнє та зовнішнє узгодження службових документів. Підпис як спосіб засвідчення документу. Форма затвердження документів.

  курсовая работа, добавлен 09.12.2010

 • Завдання, законодавчо-нормативне та інформаційне забезпечення аудиту установчих документів підприємства. Планування аудиту установчих документів. Перевірка установчих документів ТОВ "Альянс". Шляхи підвищення ефективності аудиту установчих документів.

  курсовая работа, добавлен 01.06.2010

 • Вивчення системи розпорядчої документації кадрової служби технікуму та стан інформаційної технології її обробки. Дослідження законодавчої і нормативно-методичної бази кадрового діловодства. Порядок складання та оформлення документів з особового складу.

  курсовая работа, добавлен 07.01.2014

 • Поняття документообігу, його нормативно-правові засади в дошкільних навчальних установах. Аналіз управлінських документів, організації оперативного і архівного зберігання документів. Напрями вдосконалення документаційного забезпечення діяльності установи.

  дипломная работа, добавлен 07.09.2013

 • Прийняття рішень як головне завдання управління. Фактори, що визначають організаційну побудову служби діловодства. Розрахунки кількості працівників служби. Завдання ділової служби. Основні вимоги до керівника служби діловодства, його права та обов'язки.

  контрольная работа, добавлен 17.11.2011

 • Вузлові аспекти організації діяльності органу місцевої влади та можливості їх документного забезпечення. Види ділових документів органів державної влади. Форми організації діловодства. Основні напрями організації функціонування Корецької міської Ради.

  дипломная работа, добавлен 07.11.2010

 • Забезпечення керівника необхідною інформацією. Розгляд документів, їх реєстрація та розподіл. Засвідчення документів і проставлення резолюцій. Телефонограми та інша інформація, отримана каналами зв'язку. Контроль за виконанням документів і термінами.

  контрольная работа, добавлен 01.08.2010

 • Управлінський облік як самостійна частина фінансового обліку. Визначення поняття, мета, основні принципи, головні об'єкти та критерії організації обліку. Поняття та функції розрахункових операцій. Складові частини та етапи розвитку управлінського обліку.

  реферат, добавлен 07.03.2011

 • Кредитні спілки - однин з різновидів кооперативних організацій. Особливості бухгалтерського обліку. Поняття та сутність, внески, відкриття рахунків та надання позичок. Створення кредитної спілки, складання установчих документів, державна реєстрація.

  курсовая работа, добавлен 04.02.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.