Історія документознавства

Етапи розвитку діловодства. Процес створення розпорядчих документів. Наказове, колегіальне та виконавче діловодство. Основні способи вживання шаблонів при оформленні документів. Історія створення Генерального регламенту. Поняття документа та його види.

Подобные документы

 • Форми організації бухгалтерського обліку, вибір суб'єкта його ведення на етапі формування установчих документів. Введення до штату посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби. Ведення бухгалтерського обліку власником або керівником підприємства.

  контрольная работа, добавлен 09.09.2010

 • Законодавчо-нормативна база та теоретичні аспекти обліку касових операцій та грошових документів. Гроші як економічна та облікова категорія. Первинний облік касових операцій і грошових документів. Облік надходження та вибуття грошових коштів в касу.

  курсовая работа, добавлен 19.09.2010

 • Нормативне регулювання пенсійного забезпечення. Послідовність підготовки вихідних документів. Організація документообігу на підприємстві. Порядок проведення звільнення з роботи. Припинення трудового договору за ініціативою працівника та власника.

  контрольная работа, добавлен 14.05.2009

 • Характеристика законодавчо-нормативної бази з обліку касових операцій грошових документів. Гроші як економічна і облікова категорія. Первинний облік касових операцій. Організація проведення аудиту касових операцій. Методика заповнення грошових документів.

  курсовая работа, добавлен 10.03.2015

 • Структура наукової теорії спічрайтерства. Економічні принципи, що становлять основу сучасного господарського поступу за Г. Манківом. Методологічна культура спічрайтерства. Вимоги до оформлення службового листа та створення документів спічрайтером.

  курсовая работа, добавлен 07.12.2010

 • Процес ведення діловодства в організації та дотримання державних стандартів в частині оформлення документації та роботи з нею. Ознайомлення з технологією документаційного забезпечення для виплати різних допомог та виплат, формування особистих справ.

  практическая работа, добавлен 14.12.2013

 • Обгрунтування організаційно–правової форми власності підприємства. Розробка установчих документів. Вибір закладу банка й відкриття тимчасового рахунку. Порядок формування статутного капіталу. Процедура реєстрації юридичної особи. Розробка балансу.

  курсовая работа, добавлен 14.02.2010

 • Державна реєстрацiя та найменування юридичної особи. Оформлення первинних бухгалтерських документів та оборотно-сальдової відомості. Розрахунок амортизації основних засобів. Нарахування заробітної плати. Складання журналу господарських операцій.

  курсовая работа, добавлен 21.03.2011

 • Сутність поняття "управлінський облік" - системи обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішнього користування у процесі управління. Історія зародження, передумови формування та етапи розвитку системи управлінського обліку.

  реферат, добавлен 06.12.2010

 • Значення слів "аудит" та "аудитор". Становлення та історія розвитку аудиторського контролю. Попередження помилок у фінансовій звітності, зосередження уваги на підвищенні ефективності системи управління підприємством та системи внутрішнього контролю.

  реферат, добавлен 20.12.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.