Теоретичні основи гендерної соціології

Гендерна соціологія як наука про закономірності диференціації чоловічих та жіночих ролей, її компоненти, методи і основні положення. Рівні та передумови гендерного насильства. Сутність і напрями фемінізму. Соціологічна характеристика сім’ї та шлюбу.

Подобные документы

 • Визначення основних функцій освіти і теоретичні підвалини соціологічного аналізу науки. Призначення соціалізації індивіда та його адаптація до існуючого суспільного поділу праці. Дослідні сфери соціології та вітчизняний соціальний інститут освіти.

  реферат, добавлен 26.10.2010

 • Теоретичні підходи до освіти, як соціального інституту. Статус і функції освіти в суспільстві. Реформування освіти в умовах трансформації суспільства. Соціологічні аспекти приватної освіти. Реформа вищої школи України за оцінками студентів і викладачів.

  курсовая работа, добавлен 26.05.2010

 • Роль соціології в забезпеченні наукового пізнання суспільних відносин, суспільної діяльності. Актуальні проблеми повсякденного життя людини й суспільства. Соціальні спільності та соціальні інститути, форми та методи організації соціального управління.

  реферат, добавлен 02.11.2009

 • Зародження та розвиток української соціології. Інтерпретація С. Подолинським дарвіністських законів. Історія суспільства за Ковалевським. Світогляд етичного соціалізму за М. Туган-Барановським. Головні проблеми організації наукового спілкування.

  реферат, добавлен 14.02.2016

 • Статус, як позиція людини, що визначає її положення у суспільстві. Соціальний та особистісний статус. Ранги статуса. Приписаний і природжений статус. Теорії соціальних ролей. Систематизація соціальних ролей за Т. Парсонсом. Структура соціальних ролей.

  реферат, добавлен 22.01.2009

 • Поняття особистості в соціології - цілісності соціальних якостей людини, продукту суспільного розвитку та включення індивіда в систему соціальних зв’язків у ході активної діяльності та спілкування. Вплив типу особистості на адаптацію людини у суспільстві.

  курсовая работа, добавлен 18.04.2012

 • Поняття сім’ї та шлюбу за законодавством України. Укладання шлюбу. Взаємна згода осіб, які укладають шлюб. Перешкоди до укладання шлюбу. Шлюбний договір. Розлучення. Охорона сім'ї, дитинства, материнства. Сприяння зміцненню сім'ї.

  курсовая работа, добавлен 07.12.2006

 • Проблеми соціології освіти, історія розвитку. Прагнення практичної корисності, що поєднувалося в моралізмі з ідеями в галузі філософії моралі. Ключові тези у концепції освіти Дюркгейма. Специфічні цільові області в процесі навчання згідно функціоналістам.

  доклад, добавлен 10.04.2014

 • Структурно-функціональний аналіз як теорія суспільства та метод соціального дослідження. Теорія соціального конфлікту та обміну. Основні психологічні теорії. Символічний інтеракціонізм та феноменологічна теорія. Головні особливості неомарксизму.

  реферат, добавлен 10.08.2010

 • Домашнє насильство як соціальна проблема. Сучасні науково-теоретичні підходи до проблеми насильства. Закордонна практика організації роботи з профілактики домашнього насильства. Соціально-педагогічні технології роботи з суб’єктом насильницьких дій.

  дипломная работа, добавлен 25.08.2012

 • Методика ідентифікації особистості як метод наукового пізнання, його основні етапи та категорії. Дослідження та обґрунтування підходів сучасних соціологів до проблеми ідентифікації особистості, визначення їх структури та головних змістовних положень.

  курсовая работа, добавлен 14.01.2010

 • Поняття теоретико-методологічного потенціалу наукової концепції в соціології. Статус концепції комунікативної раціональності Ю. Габермаса, її теоретико-методологічні засади, пізнавальні переваги й обмеженість, наукове значення для теоретичної соціології.

  автореферат, добавлен 11.04.2009

 • Роль соціології у житті Еміля Дюркгейма: дитинство та студентські роки, основні чинники формування світогляду. Вклад у розвиток цієї науки. Рівень розробленості соціологічних ідей. Головні погляди та ідеї вченого та їх втілення у його видатних роботах.

  реферат, добавлен 06.04.2016

 • Характеристика і основні положення програми уряду Ю. Тимошенко "Назустріч людям". Сутність Постанов КабМіну у сфері вдосконалення діяльності соціальних служб. Сутність та особливості реалізації державної цільової соціальної програми "Молодь України".

  краткое изложение, добавлен 02.03.2010

 • Історія "жіночого питання", його актуальність на сучасному етапі. Фемінологія як напрямок гендерних досліджень. Соціальні аспекти фемінізму. Гендерна теорія: поняття й напрямки. Гендер у дзеркалі історії та перспективи розвитку гендерних студій в Україні.

  курсовая работа, добавлен 15.02.2011

 • Гендер – це набір соціально-статевих характеристик, що визначає поведінку людини в суспільстві, а також сприйняття цієї поведінки оточуючими. Механізм здійснення гендерної соціалізації. Фемінність як сукупність характеристик, пов`язаних із жіночою статтю.

  презентация, добавлен 22.10.2015

 • Теорія конфлікту та символічний інтеракціонізм. Феноменологія, етнометодологія, критична соціологія (теорії модернізації). Соціологія постіндустріального розвитку та соціального обміну, неофункціоналізм, структуралістичні концепції, постмодернізм.

  курсовая работа, добавлен 19.10.2012

 • Визначальні віхи розвитку феміністичного руху. Формування основ гендерної паритетності в економічній та соціальній сферах розвитку людства. Особливості та проблеми репрезентації жінок у міжнародному політичному просторі. Юлія Тимошенко як жінка-політик.

  магистерская работа, добавлен 10.07.2012

 • Сутнісні характеристики поняття "насильство". Методи допомоги жінкам, що постраждали від насильства. Напрямки роботи закладів, в яких здійснюється реабілітація жертв насильницьких дій. Соціальна робота в аспекті протидії жорстокому поводженню з дітьми.

  курсовая работа, добавлен 15.12.2013

 • Проблематика суперечності рівності можливостей між жінками та чоловіками. Законодавче забезпечення прав жінки в США (з другої половини ХХ ст.). Гендерна політика в рамках Європейського Союзу та її український вимір. Суть стратегії "гендерного мейнстриму".

  реферат, добавлен 13.10.2012

 • Основні положення теоретичної концепції Т. Парсонса. Синтез понять про соціальну дію, взаємодію й соціальну систему. Теорія суспільства, його структурні компоненти. Культурна система, особистість, організм і фізичне оточення як середовище для суспільства.

  курсовая работа, добавлен 19.12.2010

 • Поняття "електоральної соціології", суть, теоретичні концепції. Екзит-пол як інструмент прогнозування, історія виникнення, основні функції, проведення в Україні. Особливості проведення Президентських виборів 2004 р. в період помаранчевої революції.

  курсовая работа, добавлен 02.10.2014

 • Характеристика соціологічних переконань Р. Спенсера, аналогія суспільства з біологічним організмом. Е. Дюркгейм - теоретичне обґрунтування предмету соціології, методологія наукового дослідження суспільства. Теорія "Соціальної дії" М. Вебера та її види.

  реферат, добавлен 14.06.2009

 • Біографія Пітірима Сорокіна - американського соціолога і культуролога родом з Росії, який відомий розробками теорії соціокультурної динаміки. Його вчення про людину та взаємодію. Соціальна стратифікація за Сорокіним, сутність його принципів інтегралізму.

  контрольная работа, добавлен 15.06.2015

 • Соціальні та психолого-педагогічні проблеми насилля над молоддю. Умови життєдіяльності молоді, яка постраждала від насильства. Соціально-правовий захист як підґрунтя соціальної роботи з молоддю. Методи роботи з молоддю, що постраждала від насильства.

  курсовая работа, добавлен 14.03.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.