Порівняльна характеристика діяльності аудиторських фірм "Великої Четвірки"

Зародження консалтингових послуг в Україні. Структура послуг найбільших консалтингових фірм. Діяльність фірми "Deloitte Touche Tohmatsu", " PWC", "KPMG International Cooperative", "Ernst&Young". Порівняльна характеристика фірм "Великої четвірки".

Подобные документы

 • Сутність, види та структура аудиторських висновків. Методи аудиторської перевірки. Аудит діяльності суб'єкта малого підприємництва ТОВ СПСЭП "Нева". Планування аудита, розробка загального плану й програми аудита. Вивчення системи внутрішнього контролю.

  курсовая работа, добавлен 09.12.2009

 • Сутність та форми розрахунків з покупцями і замовниками у житлово-комунальних організаціях. Нормативно-правове регулювання обліку реалізації послуг в цій галузі. Особливості ведення цього виду обліку на ВАТ "Хмельницькгаз". Шляхи удосконалення обліку.

  курсовая работа, добавлен 23.12.2010

 • Економічний зміст і нормативне регулювання реалізації продукції. Оцінка стану організації бухгалтерського обліку розрахунків на ТОВ "Куземинське", аналіз обліку реалізації продукції, робіт та послуг на підприємстві. Розробка заходів щодо їх вдосконалення.

  дипломная работа, добавлен 23.07.2010

 • Дослідження сутності управлінського обліку - керування економічним суб'єктом через планування, контроль і регулювання управлінською діяльністю і процесом ухвалення рішення. Порівняльна характеристика фінансового, управлінського та виробничого обліку.

  реферат, добавлен 17.09.2010

 • Дохід як економічна категорія. Погляди західних вчених різних років на поняття "доходи", класифікація в бухгалтерському обліку. Основні показники господарської діяльності та характеристика ВАТ "Київмлин", ведення обліку доходу від реалізації продукції.

  курсовая работа, добавлен 20.05.2010

 • Означення аудитора, аудиторської фірми та кваліфікаційної вимоги на право здійснення діяльності. Статутні завдання і Функції Аудиторської палати України. Фактори внутрішньогосподарського ризику господарських операцій підприємства спиртової промисловості.

  контрольная работа, добавлен 21.09.2012

 • Визначення та класифікація доходів звичайної діяльності, нормативно-правове регулювання та методологія їх обліку. Умови та порядок визнання доходу від реалізації продукції, надання послуг та роялті, відображення обліку доходів у звітності підприємства.

  курсовая работа, добавлен 20.07.2011

 • Еволюція управлінського обліку. Порівняльна характеристика калькулювання собівартості за замовленнями і процесами. Складання бюджету закупівлі сировини на третій квартал поточного року з урахуванням щомісячного зростання цін на сировину на 0,5%.

  контрольная работа, добавлен 25.09.2014

 • Визначення поняття "документ". Опис переваг і недоліків нормативної документації як джерела інформації. Аналіз діючих і затверджених вітчизняних стандартів в галузі інформації і документації. Порівняльна характеристика основних видів ізографічних видань.

  контрольная работа, добавлен 21.12.2010

 • Вищий орган фінансового контролю Австрії. Порівняльна характеристика вищих органів фінансового контролю України та Австрії. Шляхи вдосконалення організації Рахункової палати України. Фактори, які вплинули на формування державного аудиту у Австрії.

  контрольная работа, добавлен 27.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.