Порівняльна характеристика діяльності аудиторських фірм "Великої Четвірки"

Зародження консалтингових послуг в Україні. Структура послуг найбільших консалтингових фірм. Діяльність фірми "Deloitte Touche Tohmatsu", " PWC", "KPMG International Cooperative", "Ernst&Young". Порівняльна характеристика фірм "Великої четвірки".

Подобные документы

 • Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, їх суть і призначення. Перелік національних стандартів бухгалтерського обліку і звітності, їх характерні особливості та аналіз змісту. Порівняльна характеристика П(С)БО і МСБО, їх спільні та відмінні риси.

  реферат, добавлен 18.01.2013

 • Умови здійснення аудиторської діяльності та обмеження при створенні аудиторської фірми. Проект створення аудиторської компанії в пакеті "Microsoft Project-2007". Вибір особи на посаду аудитора та приміщення під офіс організації в пакеті "Prime Decisions".

  лабораторная работа, добавлен 08.07.2011

 • Облік придбаних матеріалів, використання матеріальних ресурсів, нарахування заробітної плати та утримань з неї, амортизації основних засобів та оренди приміщення, доходу від реалізації продукції та послуг. Фінансовий результат діяльності підприємства.

  курсовая работа, добавлен 19.03.2008

 • Організація обліку в Швеції. Реєстрація присяжних бухгалтерів-аудиторів. Аудит і подання бухгалтерських документів. Використання Промислової номенклатури рахунків в бухгалтерській практиці Польщі. Облік та склад необоротних активів, фінансова звітність.

  реферат, добавлен 14.04.2010

 • Нормативно-правова база обліку доходів від реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг). Облік інших операційних доходів. Визначення фінансових результатів операційної діяльності підприємства ТОВ "Золотий колос" та відображення їх в обліку.

  курсовая работа, добавлен 15.01.2011

 • Організація аудиту в Україні. Характеристика ПАТ "КБ "Актив-банк" та його облікова політика. Порядок формування статутного капіталу. Процедури, які направлені на отримання аудиторських доказів стосовно сум та інформації, яка розкрита у фінансових звітах.

  контрольная работа, добавлен 09.02.2012

 • Оцінка ефективності страхової діяльності ЛФ ВАТ "Українська страхова компанія "Дженералі Гарант", аналіз її страхових послуг. Особливості організації бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в компанії. Планування та програма аудита.

  дипломная работа, добавлен 15.03.2011

 • Сутність та класифікація витрат підприємства. Організація обліку та облікова політика ТОВ "Полімер Технопак". Облік витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції (робіт та послуг), автоматизація та шляхи удосконалення витрат на підприємстві.

  курсовая работа, добавлен 25.05.2014

 • Порівняльний аналіз бухгалтерського балансу (структури пасивів та активів, доходів та витрат) страхового товариства "Іллічевське" та Бердичівської фабрики одягу. Загальний порівняльний аналіз класифікаційних ознак страхової компанії та підприємства.

  контрольная работа, добавлен 26.09.2012

 • Ступінь достовірності аудиторських доказів. Прямі та непрямі, внутрішні, зовнішні та змішані, релевантні аудиторські докази. Достовірність, достатність та своєчасність як фактори, що впливають на переконливість. Аудит операцій на рахунках у банку.

  контрольная работа, добавлен 20.01.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.