Порівняльна характеристика діяльності аудиторських фірм "Великої Четвірки"

Зародження консалтингових послуг в Україні. Структура послуг найбільших консалтингових фірм. Діяльність фірми "Deloitte Touche Tohmatsu", " PWC", "KPMG International Cooperative", "Ernst&Young". Порівняльна характеристика фірм "Великої четвірки".

Подобные документы

  • Загальна характеристика аудиторської діяльності. Поняття та зміст аудиторської діяльності. Види аудиту і аудиторських послуг. Нормативно-правове регулювання аудиторської діяльності в Україні. Проведення аудиту, надання інших аудиторських послуг.

    курсовая работа, добавлен 31.12.2008

  • Основні тенденції розвитку аудиту в Україні та світі. Переваги впровадження аудиту в сферу підприємницької діяльності. Заходи щодо покращення та прискорення розвитку вітчизняних аудиторських фірм та аудиту в цілому. Моделі аудиторської діяльності.

    презентация, добавлен 09.07.2014

  • Рекламне оголошення аудиторської фірми. Договір про надання аудиторських послуг, характеристика клієнта. План виконання завдання з підготовки фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва. Програма аудиту поточних зобов’язань за розрахунками.

    контрольная работа, добавлен 03.11.2010

  • Спілка аудиторів України та її повноваження. Створення Аудиторської палати України на здійснення державного фінансового контролю: її повноваження. Тенденції на ринку аудиторських послуг в Україні. Перспективи його розвитку. Фірма "АБК Аудит".

    реферат, добавлен 20.07.2008

  • Попереднє обстеження клієнта. Підготовка листа про угоду на проведення аудиту. Клієнти аудиторських фірм, процедури їх вибору та погодження. Залучення позикових коштів, проведення дослідження звітності. Допомога аудитору в своєчасному проведенні аудиту.

    реферат, добавлен 03.11.2010

  • Відносини між суб’єктами аудиторської діяльності в процесі надання аудиторських послуг. Поняття "аудит" та "аудиторська діяльність". Нормативно-правові документи та процедура сертифікації аудиторів. Проведення аудиту в умовах комп’ютерного забезпечення.

    курсовая работа, добавлен 13.08.2008

  • Організація діяльності аудиторів та аудиторських фірм та інформаційне забезпечення аудиту. Організація і методика проведення аудиту праці та її оплати. Трудова угода. Звіт про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства.

    контрольная работа, добавлен 13.08.2008

  • Особливості бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах в Україні. Загальна характеристика ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове". Аналіз майнового стану фірм. Основні показники рентабельності і ділової активності підприємств.

    курсовая работа, добавлен 09.08.2010

  • Розгляд видів, правової оцінки та структури договорів щодо надання аудиторських послуг (оплата послуг, витрати аудитора, умови припинення робіт, делегування повноважень, конфіденційність, монопольне використання, вирішення суперечок, розірвання угоди).

    реферат, добавлен 27.05.2010

  • Фінансовий, управлінський облік: поняття, порівняльна характеристика. Облікові завдання реалізації готової продукції, послуг. Зміст поняття "господарський сегмент". Склад зобов'язань звітного сегмента. Визначення суми залишків на початок звітного періоду.

    контрольная работа, добавлен 24.05.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.