Психологічна робота з учнями

Складання психолого-педагогічної характеристики класного колективу. Участь шкільного психолога в педрадах, класних і шкільних батьківських зборах. Особливості роботи психологічної служби в альтернативних учбових закладах. Взаємодія психолога і вчителя.

Подобные документы

 • Психологічна корекція як сфера діяльності практичного психолога. Методи проведення тренінгів, поведінковий напрям в роботі. Комунікація: основні підходи в психології; формування групи, презентація тренінга; аналіз комунікативної некомпетентності.

  курсовая работа, добавлен 16.02.2011

 • Поняття "важковиховувані діти", причини девіантної поведінки підлітків. Педагогічна профілактика важковихованості учнів. Основні шляхи і засоби виховання педагогічно занедбаних дітей. Методичні рекомендації вчителям щодо роботи з важковиховуваними учнями.

  курсовая работа, добавлен 16.11.2014

 • Психолого-педагогічні засади вивчення гіперактивності. Загальна характеристика гіперактивної поведінки дітей молодшого шкільного віку: особливості, причини та фактори ризику. Особливості соціально-педагогічної та психологічної діяльності з дітьми.

  курсовая работа, добавлен 02.09.2014

 • Рассмотрение особенностей использования психолога в качестве консультанта и специалиста на предварительном следствии. Общая характеристика комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. Анализ основных прав и обязанностей эксперта-психолога.

  реферат, добавлен 22.11.2013

 • Типы пациентов психолога-консультанта. Профессиональная позиция психолога-консультанта. Отличие психологического консультирования от других видов практической психологической помощи. Решение психолого-педагогических проблем подросткового возраста.

  курсовая работа, добавлен 09.02.2012

 • Характеристика спеціальних умінь практичного психолога у збереженні власного психічного гомеостазу, що включають самопізнання як невід'ємний компонент життя особистості і копітка робота, що вимагає від суб'єкта значних зусиль, невпинної праці над собою.

  реферат, добавлен 03.01.2011

 • Прояви посттравматичного стресового розладу у дітей молодшого шкільного віку. Охорона праці практичного психолога. Малюнок як метод діагностики посттравматичного стресового розладу у сиріт. Психологічний розвиток дітей, що виховуються в інтернатах.

  дипломная работа, добавлен 08.03.2015

 • Функціональні обов’язки практичного психолога в умовах освітнього закладу. Задачі та методи діагностики психічних станів та психічних процесів. Особливості застосування тестових методик в процесі діагностики. Розробка схеми спостереження за учнем у класі.

  отчет по практике, добавлен 03.06.2014

 • Психолого-педагогический анализ понятия "трудный класс". Изучение основных направлений работы школьного психолога в учебном заведении. Работа школьного психолога с "трудным классом". Разработка программы для работы школьного психолога с "трудным классом".

  дипломная работа, добавлен 22.08.2010

 • Этические проблемы в работе психолога. Знаменитые последователи З.Фрейда. Шандор Ференци. Эрих Фромм. Анна Фрейд. Преподавательская деятельность психолога. Деятельность психолога направлена к достижению гуманитарных и социальных целей. Статус психолога.

  реферат, добавлен 23.11.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.