Психологічна робота з учнями

Складання психолого-педагогічної характеристики класного колективу. Участь шкільного психолога в педрадах, класних і шкільних батьківських зборах. Особливості роботи психологічної служби в альтернативних учбових закладах. Взаємодія психолога і вчителя.

Подобные документы

 • Психологічні особливості дітей шестирічного віку, адаптація дитини до шкільних умов, індивідуалізація виховання і навчання. Медико-гігієнічні проблеми збереження здоров’я дітей. Особливості роботи з батьками першокласників, психолого-педагогічні поради.

  реферат, добавлен 11.02.2011

 • Необходимость психологического вмешательства как основа деятельности практического психолога. Содержание психологической помощи клиентам, типы их взаимодействия с психологом. Этические элементы практической психологии и требования к личности психолога.

  контрольная работа, добавлен 18.06.2014

 • Розвиток особистості дитини в освітній організації, як проблема діяльності практичного психолога. Методики діагностування особистості дитини віком 14-15 років. Напрямки, форми і методи роботи психолога з розвитку особистості дитини в освітній організації.

  дипломная работа, добавлен 14.10.2010

 • Специфические особенности и направления деятельности психолога в дошкольном образовательном учреждении. Принципы планирования и разработки развивающих и психокоррекционных программ, критерии оценки их эффективности. Анализ качеств личности психолога.

  отчет по практике, добавлен 23.07.2015

 • Методики для профвідбору працівників юридичної сфери, обґрунтування їх застосовування. Схема первинної і вторинної профілактики по жіночій криміналізації суспільства. Здійснення управлінської діяльності психолога у виправній системі відносно осуджених.

  контрольная работа, добавлен 04.01.2010

 • Особливості та шляхи психолого–педагогічної корекції комунікативної сфери дошкільників з вадами зору, розвиток емоційно-вольової сфери. Використання дидактичних ігор і завдань в процесі корекційно–відновлювальної роботи. Типи корекційних занять.

  курсовая работа, добавлен 28.12.2011

 • Ознайомлення із фізіологічними та психологічними особливостями дітей 6-8 років. Принципи роботи класного керівника із родиною та її специфіка в початкових класах. Експериментальне дослідження взаємовідносин вчителів, учнів та батьків першокласників.

  курсовая работа, добавлен 12.02.2011

 • Место психолога в организации, функционально-должностные обязанности и правовая основа деятельности психолога, методология и условия профессиональной деятельности. Деятельность учреждения социального обслуживания "Краевой кризисный центр для женщин".

  отчет по практике, добавлен 17.02.2015

 • Направления работы психолога в МОУ СОШ №172. Изучение уровня удовлетворенности изучаемыми предметами и познавательной активности. Определение уровня умственного развития учащихся по методике Э.Ф. Замбицявичене. Коррекционная, развивающая работа психолога.

  отчет по практике, добавлен 22.07.2010

 • Досліджено особливості професійної діяльності офіцерів-прикордонників. Функції офіцерів Державної прикордонної служби, які пов’язані із взаємодією з підлеглими прикордонниками. Виділення критеріїв сформованості психолого-педагогічної компетентності.

  статья, добавлен 24.04.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.