Психологічна робота з учнями

Складання психолого-педагогічної характеристики класного колективу. Участь шкільного психолога в педрадах, класних і шкільних батьківських зборах. Особливості роботи психологічної служби в альтернативних учбових закладах. Взаємодія психолога і вчителя.

Подобные документы

 • Поняття і функції материнства. Психофізіологічні аспекти і етапи формування готовності до материнства. Зміст та форми роботи психолога по підготовці жінки до материнства. Аналіз за допомогою анкетування психологічної готовності студенток до ролі матері.

  курсовая работа, добавлен 11.05.2014

 • Вивчення проблем міжособистісних взаємовідносин в підлітковому віці. Виділення і вивчення психологічних особливостей взаємовідносин підлітків. Проведення практичного дослідження особливостей формування класного колективу учнів старшого шкільного віку.

  курсовая работа, добавлен 21.07.2010

 • Общие и специальные требования к личности педагога-психолога. Создание имиджа профессионального психолога. Этические принципы психологической и педагогической деятельности. Виды помощи педагога-психолога и правила ведения диагностики и консультирования.

  реферат, добавлен 28.08.2011

 • Призначення психологічного консультування безробітних, об’єктивні підстави його виділення в окремий напрямок роботи психолога служби зайнятості. Психологічні особливості безробітних, методи вирішення їх емоціональних проблем, пов'язаних з втратою роботи.

  реферат, добавлен 07.09.2009

 • Цели и задачи образовательного учреждения. Принципы в работе психолога образователного учреждения. Продолжительность различных видов работ педагога-психолога образования. Этические принципы и правила работы практического психолога. Кабинет психолога.

  отчет по практике, добавлен 27.02.2007

 • Модели профессиональной деятельности практического психолога, проблема его индивидуального стиля. "Кризисы разочарования" и основные этапы развития психолога-профессионала. Проблема тенденции развития профессиональных деструкций в развитии психолога.

  реферат, добавлен 28.06.2012

 • Функції та види уваги. Принципи і методи консультування. Психоконсультативна допомога, методи взаємодії психолога з клієнтом. Технологічні правила консультування. Етапи і побудова консультації. Особистість консультанта, психологічні особливості клієнтів.

  контрольная работа, добавлен 16.06.2010

 • Современное состояние и концепция психологической службы. Требования к личности психолога в системе образования. Модели работы психолога и его профессиональной деятельности. Содержание, формы и средства работы психолога в учреждениях образования.

  контрольная работа, добавлен 26.03.2010

 • Проблема статево-рольової поведінки особистості та її вивчення у сучасній психолого-педагогічній літературі. Пубертат та особливості того, як він відбувається. Комунікативні риси та стиль спілкування юнаків та дівчат. Вивчення структури самосвідомості.

  дипломная работа, добавлен 03.06.2011

 • Основные направления деятельности специального психолога. Требования к личности и профессиональной подготовке специального психолога. Профессионально-этические нормы деятельности специального психолога. Основная цель практической психологической работы.

  курсовая работа, добавлен 12.07.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.