Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

Джерела фінансових ресурсів та їх використання для організації процесів розширеного відтворення капіталу підприємства. Напрямки розміщення фінансових ресурсів підприємства в активи. Шляхи удосконалення формування фінансових ресурсів в ТОВ "Гідротехніка".

Подобные документы

 • Економічна сутність аналізу фінансових результатів діяльності підприємства, особливості їх формування. Аналіз рентабельності на прикладі ПАТ "Яготинський маслозавод". Основні заходи, спрямовані на зростання фінансових результатів діяльності підприємства.

  курсовая работа, добавлен 18.02.2014

 • Порядок розробки та класифікація інвестиційних проектів. Оцінка фінансових ресурсів підприємства, аналіз його ліквідності та платоспроможності. Дослідження ймовірності банкрутства підприємства. Розробка заходів щодо покращення його фінансового стану.

  дипломная работа, добавлен 20.12.2013

 • Сутність і порядок формування фінансових результатів підприємства. Аналіз прибутку та рентабельності діяльності ВАТ "Полтавасортнасіннєовоч". Напрями вдосконалення обліку і звітності про фінансові результати. порядок використання прибутку на підприємстві.

  дипломная работа, добавлен 23.11.2011

 • Проблеми і шляхи удосконалення бюджетної системи України. Склад і структура фінансових ресурсів в економіці держави. Формування та використання підприємством різних грошових фондів. Здійснення виробничо-господарської діяльності з метою одержання прибутку.

  контрольная работа, добавлен 10.04.2017

 • Поняття фінансових результатів, принципи та етапи їх формування, напрямки аналізу, порядок відображення в звітності підприємства. Облік доходів і витрат діяльності. Особливості обліку фінансових результатів в умовах використання комп’ютерної техніки.

  курсовая работа, добавлен 05.10.2014

 • Структура управління та організація економічної роботи кредитної спілки "Захід-Інвест". Фінансові результати та їх використання. Організація грошових розрахунків. Фінансове планування в кредитній спілці. Характеристика виконуваних робіт під час практики.

  отчет по практике, добавлен 20.10.2012

 • Сутність і класифікація фінансових потоків, їх зв'язок з матеріальними потоками та прийоми цільового регулювання. Економічна характеристика підприємства. Створення та розрахунок моделі фінансових потоків на основі прогнозів обсягів реалізації продукції.

  дипломная работа, добавлен 18.11.2013

 • Обґрунтування шляхів вдосконалення обліку та аналізу фінансових результатів підприємства з метою підвищення ефективності управління ними. Дослідження економічної сутності прибутку, ефективності його використання та відображення у фінансовій звітності.

  дипломная работа, добавлен 24.07.2011

 • Вертикальний і горизонтальний аналіз динаміки джерел формування та напрямів використання фінансових ресурсів ВАТ "Кременчуцький сталеливарний завод". Розрахунок показників ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності, рентабельності підприємства.

  дипломная работа, добавлен 03.12.2011

 • Асортимент продукції підприємства. Організаційна структура і управління комбінатом на прикладі ДП ПАТ "Київхліб" Булочно-кондитерський комбінат. Аналіз основних засобів, ресурсів та оплати праці, фінансових результатів та фінансового стану підприємства.

  отчет по практике, добавлен 06.06.2013

 • Показники джерел фінансових ресурсів та характеристика засобів (майна) підприємства. Аналіз майнового стану підприємства та банкрутства, оцінка ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності та рентабельності. Методи розрахунку коефіцієнтів.

  реферат, добавлен 15.02.2011

 • Значення, завдання та інформаційне забезпечення оцінки фінансових результатів діяльності підприємства. Оцінка рівня, динаміки та структури фінансових результатів. Аналіз фінансових результатів від різних видів діяльності. Оцінка рентабельності діяльності.

  контрольная работа, добавлен 23.12.2015

 • Порядок заснування власної справи, законодавча база. Розробка бізнес-плану проекту "Будівництво магазину продовольчих товарів із майданчиком літнього кафе"; джерела формування власних фінансових ресурсів; оцінка економічних ризиків, фінансова політика.

  магистерская работа, добавлен 28.01.2012

 • Законодавче регулювання діяльності малих підприємств в Україні. Використання фінансових ресурсів підприємства. Пропозиції щодо вдосконалення фінансового забезпечення малих підприємств України, врахування зарубіжного досвіду функціонування фінансів.

  курсовая работа, добавлен 21.01.2015

 • Сутність і роль фінансових показників та їх аналізу в діяльності підприємства. Теоретична база та проблеми аналізу фінансових показників промислового підприємства в сучасних умовах господарювання. Деталізований аналіз фінансового стану ВАТ ПБК "Славутич".

  дипломная работа, добавлен 02.02.2010

 • Показники фінансового стану підприємства, його рейтингова оцінка. Використанням майна та фінансових ресурсів. Оцінка ділової активності та ефективності господарювання Сокирянського газового господарства. Шляхи підвищення ефективності підприємства.

  курсовая работа, добавлен 01.02.2009

 • Сутність фінансових інвестицій: поняття та види. Питання організації обліку фінансових інвестицій на підприємстві. Визначення та оцінка їх розміру та ефективності використання. Особливості синтетичного та аналітичного обліку фінансових інвестицій.

  курсовая работа, добавлен 24.11.2019

 • Розробка комплексу задач "Вдосконалення системи управління залученням позикового капіталу з метою забезпечення фінансової стабільності підприємства". Аналіз складу та структури позикових фінансових ресурсів ДП "Діапазон" в динаміці.

  курсовая работа, добавлен 10.09.2007

 • Ознайомлення з фінансово-кредитною установою СПД Ковтун Т.М. Формування грошових фондів та фінансових ресурсів на ВАТ "Азовмаш", ознайомлення з грошовими розрахунками та надходженнями. Формування, оподаткування прибутку. Нетрадиційні операції, послуги.

  отчет по практике, добавлен 30.05.2013

 • Сутність та значення фінансового аналізу діяльності підприємства. Економічна характеристика ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат". Оцінка рівня і динаміки фінансових результатів, а також показників рентабельності та прибутковості підприємства.

  курсовая работа, добавлен 18.11.2013

 • Аналіз прибутку підприємства та резервів його збільшення, формування доходів і витрат, показників рентабельности. Оцінка динаміки та структури фінансових результатів діяльності підприємства ТОВ "Аутстаффінг Сервіс". Чинники підвищення прибутковості.

  дипломная работа, добавлен 12.02.2012

 • Сутність і класифікація фінансових інструментів. Проблеми становлення ринку фінансових інструментів. Шляхи та перспективи розвитку фінансових інструментів в Україні. Стратегія впровадження новітніх фінансових інструментів на ринках капіталу України.

  курсовая работа, добавлен 05.11.2014

 • Формування інвестиційних ресурсів підприємства. Принципи побудови та критерії оцінки податкової системи. Проблеми і перспективи реформування системи оподаткування інвестиційної діяльності. Підвищення ефективності інвестиційної діяльності підприємства.

  курсовая работа, добавлен 25.05.2014

 • Особливості процесів формування та використання капіталу підприємства. Характерні риси процесу формування капіталу підприємства за рахунок власних та позикових коштів. Основні методологічні та методичні підходи до оцінки вартості капіталу підприємства.

  курсовая работа, добавлен 19.02.2011

 • Джерела доходів місцевих бюджетів. Місцеві фінанси як система формування, розподілу і використання фінансових ресурсів для забезпечення місцевими органами влади покладених на них функцій і завдань, як власних, так і делегованих. Функції місцевих фінансів.

  контрольная работа, добавлен 12.10.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.