Основний капітал підприємства

Cутність капіталу як економічної категорії. Його роль в діяльності підприємства як частини промислового капіталу. Джерела відтворення основних фондів в умовах ринкової економіки. Особливості формування на цій основі дієвого механізму фінансування.

Подобные документы

 • Сутність та основні ознаки підприємства. Класифікація підприємств. Соціально-економічні цілі підприємства. Особливості функціонування підприємства в умовах ринкової економіки. Банкрутство. Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства.

  курсовая работа, добавлен 16.06.2004

 • Оцінка ефективності використання власного і позиченого капіталу, особливості показників доходності. Організація і методика аналізу інвестиційної діяльності підприємства. Метод визначення чистої теперішньої вартості. Аналіз рентабельності проекту.

  контрольная работа, добавлен 05.03.2011

 • Аналіз головних джерел формування власного капіталу, розгляд узагальненої схеми. Знайомство з особливостями організації і методики проведення обліку власного капіталу на ПАТ "Укртелеком". Загальна характеристика особливостей розвитку ринкової економіки.

  дипломная работа, добавлен 21.05.2014

 • Роль і сутність підприємництва в умовах ринкових відносин. Правові засади функціонування підприємницького сектору. Аналіз фінансово-економічних показників діяльності підприємства, ефективності використання власного капіталу, основних і оборотного засобів.

  курсовая работа, добавлен 12.11.2014

 • Сутність та структура основних фондів як основа формування амортизаційної політики, методи нарахування. Аналіз результатів реалізації амортизаційної політики на основі діяльності ТОВ з ІІ "Трансінвестсервіс", розробка заходів та механізму вдосконалення.

  курсовая работа, добавлен 25.01.2011

 • Поняття, місія і різноманітні цілі створення підприємств, головні напрямки діяльності. Статут підприємства і колективний договір. Суть, оцінка і економічне розуміння фізичного зносу основних фондів (основного капіталу) підприємства, строки експлуатації.

  контрольная работа, добавлен 25.03.2011

 • Фінансовий капітал підприємства, джерела його формування. Грошові надходження підприємства, його оборотні кошти. Формування та розподіл прибутку, організація грошових розрахунків. Кредитування підприємства, оцінка фінансового стану, оподаткування.

  отчет по практике, добавлен 13.08.2008

 • Формування економічної категорії "людський капітал". Розвиток концепції людського капіталу, її значення в економіці. Інвестиції в людський капітал: модель індивідуальної віддачі. Витрати часу і коштів для отримання освіти та професійної підготовки.

  реферат, добавлен 17.11.2012

 • Дослідження фінансово-економічних відносин на промислових підприємствах в процесі управління формуванням і використанням оборотного капіталу. Класифікація оборотного капіталу, структура джерел його формування та методика для визначення у його потребі.

  дипломная работа, добавлен 08.04.2011

 • Економічна сутність, класифікація та структура основних і оборотних фондів, джерела відтворення; рівень забезпеченості виробничими фондами на с/г виробництвах: аналіз показників; шляхи підвищення ефективності їх використання в сучасних ринкових умовах.

  курсовая работа, добавлен 01.10.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.