Основний капітал підприємства

Cутність капіталу як економічної категорії. Його роль в діяльності підприємства як частини промислового капіталу. Джерела відтворення основних фондів в умовах ринкової економіки. Особливості формування на цій основі дієвого механізму фінансування.

Подобные документы

 • Поняття та структура інтелектуального капіталу підприємства. Можливості, створенні інтелектуальними ресурсами різних рівнів. Методичні підходи до оцінки інтелектуального капіталу підприємства. Рівень оснащеності сучасними засобами комунікації та зв’язку.

  реферат, добавлен 07.03.2011

 • Поняття і класифікація основних фондів підприємства, їх різновиди та напрямки за виробничим призначенням. Виробнича структура основних фондів, чинники, що впливають на неї, види і показники зношування. Виробнича потужність підприємства та її визначення.

  реферат, добавлен 19.02.2011

 • Класифікація, структура та оцінка основних фондів. Склад основних виробничих засобів підприємства. Економічна характеристика ВАТ "Полтавське ХПП". Спрацювання, амортизація і відтворення, показники і фактори ефективного використання основних фондів.

  курсовая работа, добавлен 19.09.2011

 • Економічна сутність і матеріально-речовий зміст основного капіталу. Характеристика та методика розрахунку показників використання необоротних активів. Аналіз джерел формування та оцінювання ефективного використання основного капіталу ПАТ "Укртелеком".

  курсовая работа, добавлен 15.06.2015

 • Оцінка ринку її збуту товару. Цінова і рекламна політика. Розрахунок вартості основних фондів та амортизаційних відрахувань, змінних та постійних витрат, виручки від реалізації продукції і її собівартості, стартового капіталу, рентабельності підприємства.

  курсовая работа, добавлен 12.03.2015

 • Характеристика транспортного підприємства, аналіз основних техніко-економічних показників його діяльності. Склад і структура кредиторської заборгованості. Оцінка запасу фінансової стійкості. Ефективність використання капіталу та рентабельність фірми.

  курсовая работа, добавлен 25.03.2012

 • Загальна характеристика виробничих фондів, оцінка, класифікація та структура економічного ефекту. Спрацювання, амортизація і відтворення основних фондів їх рух на підприємстві. Основні показники використання основних виробничих фондів підприємства.

  дипломная работа, добавлен 22.09.2012

 • Поняття, класифікація та структура основних фондів підприємства, види їх оцінки. Динаміка розвитку основних фондів на підприємствах України. Значення і показники ефективності використання основних виробничих фондів. Розрахунок суми заробітної плати.

  курсовая работа, добавлен 19.10.2014

 • Розрахунок та обґрунтування потреби підприємства в основних та оборотних виробничих фондах. Планування поповнення амортизаційного фонду для заміщення зношеної частини основних засобів виробництва. Методи формування чисельності персоналу підприємства.

  практическая работа, добавлен 17.10.2012

 • Основні засоби: сутність, формування; ремонт, управління, модернізація та їх заміна на прикладі ВАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг": аналіз фінансово-господарської діяльності, розрахунок і оцінка економічної ефективності використання основних засобів.

  курсовая работа, добавлен 17.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.