Основний капітал підприємства

Cутність капіталу як економічної категорії. Його роль в діяльності підприємства як частини промислового капіталу. Джерела відтворення основних фондів в умовах ринкової економіки. Особливості формування на цій основі дієвого механізму фінансування.

Подобные документы

 • Ознайомлення з сутністю, класифікацією та особливостями відтворення основних засобів підприємства. Дослідження та характеристика процесу формування ресурсної бази підприємства, собівартості та ціноутворення. Вивчення методів планування поточних витрат.

  курсовая работа, добавлен 06.05.2019

 • Структура капіталу підприємства, його розміщення, джерелах утворення, ефективность й інтенсивность його використання. Оцінка ділової активності. Розрахунок чисельності персоналу, плинності кадрів, утрат робочого часу. Інвестиційний портфель підприємства.

  отчет по практике, добавлен 20.06.2014

 • Аналіз основних фінансово-економічних показників сучасного підприємства. Виробництво авіаційної техніки в рамках підвищення міжнародної конкурентоспроможності компанії. Використання основних фондів та шляхи поліпшення формування майнових активів.

  курсовая работа, добавлен 22.06.2016

 • Класифікація, оцінка та облік основних фондів, показники їх зношеності, відтворення і використання. Формування джерел фінансування відтворення основних фондів, оптимізація їх структури і термінів служби, шляхи підвищення ефективності використання.

  курсовая работа, добавлен 23.05.2012

 • Теоретичні засади та поняття людського капіталу, критерії його оцінювання та формування. Поява і розвиток альтернативних концепцій людського капіталу, пов'язаних з роботами американського економіста Фішера. Стан розвитку людського капіталу в Україні.

  курсовая работа, добавлен 12.06.2016

 • Сутність основних засобів економічних відтворень і структура підприємства. Управління амортизаційним фондом в сучасних умовах, аналіз та вплив і напрямки підвищення ефективності основних засобів підприємства. Охорона праці та здоров’я працівників.

  дипломная работа, добавлен 06.07.2011

 • Структура інвестицій. Джерела формування інвестиційних ресурсів. Капітал та ринок інвестицій. Капітал, як фактор виробництва. Стан ринку інвестицій та його інфраструктури. Кредит як джерело створення капіталу та позичковий кредит. Процес інвестування.

  курсовая работа, добавлен 21.05.2008

 • Економічна сутність, склад і структура основних фондів. Основні фінансово-економічні показники діяльності підприємства. Види і чинники формування його виробничої потужності. Шляхи підвищення ефективності її використання. Оцінка основних виробничих фондів.

  курсовая работа, добавлен 08.04.2014

 • Доходи як основне джерело фінансування діяльності підприємства, формування показників його прибутку (збитку). Аналіз економічно-господарської діяльності підприємства, виявлення недоліків у фінансовій звітності, заходи щодо підвищення платоспроможності.

  курсовая работа, добавлен 12.02.2012

 • Класифікація основних фондів, методи амортизації, види зносу. Державна реєстрація підприємств, складання установчих документів. Розробка комерційної ідеї, аналіз беззбитковості роботи підприємства. Вплив структури виробництва на його фінансовий стан.

  курсовая работа, добавлен 07.02.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.