Впровадження інформаційних систем і CASE-засоби

Склад і зміст робіт на стадії впровадження інформаційних систем. Технологія проектування систем за CASE-методом. Порівняльні характеристики інформаційних систем в менеджменті та СППР. Створення бази моделей. Визначення інформаційних систем управління.

Подобные документы

 • Компоненти, функціональна і забезпечуючи частина АІС (автоматизована інформаційна система). Склад програмного забезпечення та класифікація АІС. Трирівнева архітектура облікової АІС. Побудова функціональної моделі з використанням методології SADT (IDEF0).

  контрольная работа, добавлен 18.02.2011

 • Структура захищених систем і їх характеристики. Моделі елементів захищених систем. Оцінка стійкості криптографічних протоколів на основі імовірнісних моделей. Нормативно-правова база розробки, впровадження захищених систем.

  дипломная работа, добавлен 28.06.2007

 • Історія створення и основні характеристики системи SWIFT, напрямки її діяльності та ефективність. Структура SWIFT, основні відділи та їх функції. Принципи створення автоматичних інформаційних систем. Призначення і можливості системи "клієнт-банк".

  контрольная работа, добавлен 26.07.2009

 • Вартість інформаційних технологій для бізнесових процесів. Вартість інформації з погляду її специфікації. Визначення ціни інформації виходячи з граничної вартості. Визначення вартості інформації, як суми витрат на її придбання. Сучасні пропозиції.

  реферат, добавлен 22.12.2008

 • Мета, задачі та принципи створення інформаційних систем. Бібліотечні системи на Україні. Перелік вхідних та вихідних даних, вибір СУБД, структура програмного забезпечення АРМ. Визначення трудомісткості, тривалості та витрат на розробку програми.

  дипломная работа, добавлен 19.11.2010

 • Класифікація інформаційних систем управління підприємствами. Схема опрацювання первинних господарських документів, які сформовані під час розв'язання задач оперативного управління. Автоматизація формування проводок. Класифікація бухгалтерської звітності.

  реферат, добавлен 27.07.2009

 • Анализ структуры и методологии CASE-средств. Методологии проектирования, используемые в CASE-средствах. Основные понятия о системах электронного документооборота, их создание с помощью CASE-средств. Объектно-ориентированное и структурное проектирование.

  курсовая работа, добавлен 18.07.2014

 • Использование CASE-средств для поддержки процессов создания и сопровождения информационных систем. Задачи графического редактора диаграмм, документатора и администратора проекта. Основные возможности IBM Rational Professional Bundle и IBM Rational Rose.

  реферат, добавлен 30.05.2012

 • Використання Інтернет-ресурсів та форми роботи з комп’ютерними навчальними програмами. Підвищення мотивації вивчення англійської мови шляхом використання нових інформаційних технологій у школі. Сучасні підходи до використання інформаційних технологій.

  реферат, добавлен 09.12.2010

 • Створення програми "Вантажоперевезення" в середовищі програмування Borland C++ Builder. Важливість використання інформаційних систем в сучасних умовах. Інструкції для системного програміста – проектні рішення, архітектура програми, її призначення.

  курсовая работа, добавлен 07.06.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.