Впровадження інформаційних систем і CASE-засоби

Склад і зміст робіт на стадії впровадження інформаційних систем. Технологія проектування систем за CASE-методом. Порівняльні характеристики інформаційних систем в менеджменті та СППР. Створення бази моделей. Визначення інформаційних систем управління.

Подобные документы

 • Предмет і задачі вивчення інформаційних систем в менеджменті. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства та методи їх забезпечення. Характеристика та основні можливості інтегрованої інформаційної системи менеджменту підприємства SAP R/3.

  контрольная работа, добавлен 26.07.2009

 • Структура, функції, класифікація, характерні риси інформаційних систем. Складання техніко-економічного обґрунтування проекту інформаційної системи. Групи носіїв інформації залежно від способу фіксування та обробки даних. Організація екранного діалогу.

  контрольная работа, добавлен 19.09.2009

 • Мета створення інформаційних систем обліку, їх роль в управлінні економічним об'єктом. Характеристика та типи облікових задач, що підлягають автоматизації. Програмне забезпечення обліку праці та її оплати засобами універсального програмного продукту.

  контрольная работа, добавлен 05.07.2015

 • Жизненный цикл автоматизированных информационных систем. Основы методологии проектирования автоматизированных систем на основе CASE-технологий. Фаза анализа и планирования, построения и внедрения автоматизированной системы. Каскадная и спиральная модель.

  курсовая работа, добавлен 20.11.2010

 • Задача інформатики як науки, суть та складові частини інформації. Поняття та визначення інформаційної технології. Типова схема та функціонування інтелектуальних інформаційних систем. Рівні та структура інформаційної обчислювальної статистичної системи.

  контрольная работа, добавлен 04.09.2010

 • Понятие CASE-средств как программных средств, которые поддерживают процессы создания и сопровождения информационных систем (ИС). Особенности IDEF-технологии разработки ИС. Описание нотации IDEF0. Разработка функциональных моделей бизнес-процесса.

  презентация, добавлен 07.04.2013

 • Принцип роботи СТО. Аналіз існуючих теоретико-практичних розробок по створенню інформаційних систем. Модель аналізу виконання робіт з ремонту й обслуговування на СТО. Розробка автоматизованої системи обробки інформації, опис програмного забезпечення.

  дипломная работа, добавлен 11.10.2013

 • Модель взаємодії відкритих систем ISO/OSI. Структура систем телеобробки. Проблема ефективного використання апаратних ресурсів. Визначення розподіленних систем. Технології LAN, WAN, MAN. Технологія і класифікація локальних мереж, міжмережевий обмін.

  реферат, добавлен 13.06.2010

 • Західний регіональний центр інформаційних технологій - "Інфотехцентр" як один з лідерів ринку комп’ютерної техніки та комп’ютерних інформаційних технологій. Особливості розробки сайту (веб-ресурсу) з інформацією по мовах програмування різних напрямків.

  отчет по практике, добавлен 30.03.2010

 • Створення системи експериментального дослідження математичних моделей оптимізації обслуговування складних систем. Визначення критеріїв оптимізації обслуговуваних систем та надання рекомендацій щодо часу проведення попереджувальної профілактики.

  дипломная работа, добавлен 22.10.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.