Методи підвищення надійності електронних апаратів (ЕА)

Вплив конструктивних рішень, вибору режимів роботи та матеріалів елементів електронних апаратів на підвищення надійності, впровадження мікроелектроніки. Узгодження конструкції пристроїв з можливостями технологічного процесу як основний параметр якості.

Подобные документы

 • Обґрунтування вибору обладнання для мережі. Порівняльні характеристики комутаторів або пристроїв які працюють на другом рівні OSI моделі і забезпечують комутацію пакетів інформації між портами. Обґрунтування вибору сервера і його програмного забезпечення.

  лабораторная работа, добавлен 13.02.2016

 • Дистанційна силова система спостерігання, її опис та принцип дії. Передатні функції та числові параметри елементів системи, дослідження стійкості системи. Зменшення похибок, оцінка зміни стійкості та якості перехідного процесу. Графік перехідного процесу.

  курсовая работа, добавлен 05.02.2013

 • Методи електроерозійної обробки при шліфуванні твердих матеріалів і сучасна методика реєстрації одиничних імпульсів і їхні види для визначення режимів максимальної продуктивності електроерозійного виправлення. Розробка програмного забезпечення.

  дипломная работа, добавлен 24.09.2010

 • Сутність і шляхи оптимізації мережевого аналізу. Загальна характеристика основних шляхів підвищення ефективності роботи будь-якої транспортної інфокомунікаційної мережі. Аналіз критеріїв ефективності роботи та інструментів моніторингу комп'ютерної мережі.

  реферат, добавлен 20.11.2010

 • Методи контролю розподілу температурних полів. Методи контролю якості інтегральних мікросхем. Особливості фотоакустичной спектроскопії. Випробування інтегральної мікросхеми К155 ЛА7 на багатократні удари. Вплив на неї зміни температури середовища.

  курсовая работа, добавлен 18.12.2009

 • Визначення класичним, оперативним і спектральним методами реакції лінійного електричного кола на підключення джерела живлення. Використання цих методів при проектуванні нових телекомунікаційних пристроїв. Моделювання перехідного процесу за допомогою ЕОМ.

  контрольная работа, добавлен 23.02.2012

 • Види виброакустичної активності. Методи оцiнки амплiтуд окремих гармонік. Розробка принципової схеми. Обґрунтування вибору сигнального процесору, порядок формування вибірки QAM-16 та PSK сигналів. Розрахунок друкованої плати, елементів провідного рисунка.

  дипломная работа, добавлен 14.12.2010

 • Початкові етапи проектування оптимальних систем базуються на основних положеннях теорії векторної оптимізації, що визначає правила вибору оптимальних проектних рішень. Особливості та проблеми постановки задачі з урахуванням сукупності показників якості.

  реферат, добавлен 13.02.2011

 • Перетворення енергії оптичного випромінювання в енергію будь-якого іншого вигляду (електричну, теплову) за допомогою приймачів: теплових та фотоелектричних. Схеми та режими роботи матеріалів фотодіодів інверсійного приймача: світлочутливість елементів.

  реферат, добавлен 04.12.2010

 • Виробництво радіоелектронної апаратури, підвищення її ефективності та якості. Автоматизований візуальний контроль і обробка друкованих плат. Універсальна система автоматизованого проектування для програм координатної обробки всіх моделей верстатів.

  дипломная работа, добавлен 08.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.