Методика проведення профвідбору учнів за спеціальністю "Web програміст"

Поняття профорієнтації та профвідбору. Здібності та особистісні якості фахівця, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності. Розробка методики професійного відбору учнів на спеціальності в галузі комп’ютерних технологій у формі тестування.

Подобные документы

 • Структура освіти і функції її органів. Сутність, передумови та переваги розвитку дистанційного навчання. Системи комп’ютерного тестування, що використовуються в навчальному процесі: MyTestX, Testing, TestMaker, EasyQuizzy, Айрен. Процес створення тестів.

  курсовая работа, добавлен 03.02.2014

 • Поняття, принципи та проблеми етики у сфері інформаційних технологій. Аналіз її морально-етичні норм та кодексів. Дослідження моральних дилем. Етичні теорії та визначення приватності в кіберпросторі. Загальна характеристика комп'ютерної злочинності.

  курсовая работа, добавлен 15.07.2014

 • Галузь економіки, напрямки модернізації технічних систем і виробничих технологій. Необхідність удосконалення професійної підготовки кваліфікованих робітників. Навчальна підготовка кваліфікованого робітника за спеціальністю "Оператор ПК другої категорії".

  курсовая работа, добавлен 30.01.2014

 • Проектування технологій навчання з теми "Створення веб-сайту засобами HTML". Організація та методика проведення лекційного, лабораторного та практичного (семінарського) заняття. Розробка дидактичних матеріалів до інноваційних технологій навчання.

  курсовая работа, добавлен 21.12.2013

 • Способи виявлення й видалення невідомого вірусу. Спроби протидії комп’ютерним вірусам. Способи захисту комп’ютера від зараження вірусами та зберігання інформації на дисках. Класифікація комп'ютерних вірусів та основні типи антивірусних програм.

  реферат, добавлен 16.06.2010

 • Поняття та характеритсики комп'ютерних мереж. Огляд існуючих варіантів побудови інформаційної системи для торгівельного підприємства. Побудова локальної мережі, загальної структури інформаційної системи, бази даних. Аналіз санітарно-гігієнічних умов.

  курсовая работа, добавлен 19.05.2015

 • Поняття про сайт, огляд його основних функцій і класифікація видів. Розробка сайту з використанням мов HTML, PHP, CSS та з базою даних MySQL, готового для розміщення в інтернеті. Засоби полегшення спілкування та обміну інформацією між викладачами.

  дипломная работа, добавлен 26.08.2014

 • Загальні відомості про програмний засіб, його внутрішній зміст та головні вимоги, що висуваються, функціональні особливості. Керівництво користувача та програміста. Розробка алгоритму розв’язку задачі, опис стриктури вихідної інформації, умови виконання.

  курсовая работа, добавлен 06.08.2013

 • Розробка комп'ютерних схем різного призначення: шифратори, дешифратори, мультиплексори, лічильники та регістри. Загальні характеристики електронних цифрових схем по булевих виразах. Розрахунок лічильника та регістрів. Значення логічних сигналів.

  курсовая работа, добавлен 12.05.2014

 • Поняття інформаційних технологій, їх види та етапи розвитку. Особливості впровадження сучасних інформаційних технологій у різних сферах діяльності: рівні операційної діяльності, у керуванні та прийнятті управлінських рішень. Перспективи їх розвитку.

  контрольная работа, добавлен 07.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.