Сальвадор Далі – король сюрреалізму

Дослідження творчого шляху та особистості Сальвадора Далі. Характеристика сюрреалізму, модерністського напрямку у мистецтві ХХ століття, що проголосив джерелом мистецтва сферу підсвідомості. Аналіз ідей фрейдизму та ніцшеанства у сюрреалізмі художника.

Подобные документы

 • Жизненный и творческий путь художника. Теоретическое исследование влияния философии психоанализа Зигмунда Фрейда на представления Сальвадора Дали о внутреннем мире человека. Проблема бессознательного в творчестве Зигмунда Фрейда и Сальвадора Дали.

  курсовая работа, добавлен 20.03.2014

 • Напрямки розвитку моди у галузі перукарського мистецтва. Аналіз творчого процесу створення перспективної моделі. Огляд сучасних технологічних прийомів та методів у перукарському мистецтві. Вибір та характеристика необхідних інструментів та обладнання.

  курсовая работа, добавлен 27.01.2020

 • Розгляд картини "Гроза" венеціанського художника Джорджоне де Кастельфранко як відображення духовного світу художника. Аналіз коментарів дослідників. Місце пейзажу в творчості художника, проблеми його зародження, розвитку в мистецтві Високого Відродження.

  статья, добавлен 30.03.2018

 • Дослідження естетики сецесії в українському мистецтві, своєрідність цілісності стилю. Спорідненість стилістики архітектури і прикладного мистецтва зі стилістикою образотворчого мистецтва і організацією всього предметно-просторового життєвого середовища.

  статья, добавлен 05.03.2019

 • Стан теоретичного осмислення проблеми в сфері образотворчого мистецтва Одеси. Античний міф як парадигма в образотворчому мистецтві Одеси останньої третини ХХ – початку XXI століття. Ремінісценції фольклору в індивідуальній міфотворчості художників Одеси.

  автореферат, добавлен 29.09.2015

 • Висвітлення творчого і дослідницького доробку заслуженого художника України М. Варенні 70-90-х років ХХ століття, присвяченого глибокому вивченню весільної обрядовості Гуцульщини та створенню тематичної серії полотен. Аналіз творчої спадщини художника.

  статья, добавлен 05.03.2019

 • Вивчення основних етапів життя і творчого шляху Ісаака Ілліча Левітана. Історичні умови розвитку творчості великого майстра. Художні методи та найбільш значущі твори мистецтва. Роль і місце художника в розвитку національної та світової художньої культури.

  доклад, добавлен 10.12.2015

 • Семіотичний аналіз хореографічного мистецтва, дослідження специфіки знаків та символів як основних компонентів танцювальної мови. Характеристика специфічної відмінності знаків у мистецтві. Символізм як вищий прояв образного танцювального мистецтва.

  статья, добавлен 25.08.2018

 • Лінійна перспектива як система зображення предметів, які здаються меншими, чим далі вони знаходяться від глядача. Сутність поняття "композиція". Характеристика засобів композиції: штрихування, пляма, світлотінь. Розгляд видів лінійної перспективи.

  презентация, добавлен 10.07.2016

 • Види й основні техніки живопису. Зміст творчього протесту проти традиційної культури в андерграунді й сюрреалізмі. Мотиви масової культури у художніх концепціях XX століття. Напрямки сучасного абстракціоністського мистецтва у живописі та скульптурі.

  курсовая работа, добавлен 15.04.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.