Сальвадор Далі – король сюрреалізму

Дослідження творчого шляху та особистості Сальвадора Далі. Характеристика сюрреалізму, модерністського напрямку у мистецтві ХХ століття, що проголосив джерелом мистецтва сферу підсвідомості. Аналіз ідей фрейдизму та ніцшеанства у сюрреалізмі художника.

Подобные документы

 • Значение творчества Сальвадора Дали. Философские взгляды художника. Три основных этапа в творчестве художника. Создание серии религиозных полотен. Первые сюрреалистические полотна художника. Создание великолепных живописных и графических образов.

  реферат, добавлен 06.05.2014

 • Визначення художньо-естетичних особливостей романтичного напрямку в мистецтві XIX століття. Проблеми особистості та значення пейзажу в творах живопису зазначеної епохи. Осмислення закономірностей та етапів розвитку романтизму в європейському мистецтві.

  статья, добавлен 12.07.2018

 • Досвід екстраполяції ідей структуралізму та неориторики щодо риторичних операцій у галузь теорії мистецтва. Визначення проблеми співвідношення іконічного та лінгвістичного символізму. Комплексне дослідження специфіки риторичних модифікацій у мистецтві.

  статья, добавлен 04.03.2018

 • Аналіз концепції деструктивного М. Семенка та трансгресивного досвіду Ж. Батая. Показові аналогії в позиціях і художній практиці митців. Інтерес українських футуристів до дадаїзму та сюрреалізму як впливових культуротворчих явищ в європейському мистецтві.

  статья, добавлен 30.08.2018

 • Влияние дадаизма на формирование творческого пути и личности Сальвадора Дали. Условия бессознательного творчества. Концепция пассивной роли автора в механизме поэтического вдохновения. Роль освобождающей силы сна. Воздействие идей Фрейда на сюрреализм.

  реферат, добавлен 17.05.2014

 • Дослідження творчого шляху народного художника України, професора Академії образотворчого мистецтва і архітектури В.Г. Пузиркова. Опис сюжетних картин воєнної тематики і повоєнного часу, морських пейзажів, портретного живопису, натюрмортів з квітами.

  статья, добавлен 05.03.2019

 • Аналіз творчості київського живописця Якима Левича як своєрідного явища українського мистецтва, відображення в ньому показових тенденцій та суперечності часу. Пошуки митця власного шляху в мистецтві, повна протилежність його творів засадам соцреалізму.

  статья, добавлен 30.01.2017

 • Аналіз творчості київського живописця Якима Левича як своєрідного явища українського мистецтва, відображення в ньому показових тенденцій та суперечності часу. Пошуки митця власного шляху в мистецтві, повна протилежність його творів засадам соцреалізму.

  статья, добавлен 05.03.2019

 • Загальні тенденції в скульптурі XX століття. Суть індивідуального стилю Г. Мура, який заснований на матеріальних природних "органічних формах". Розгляд сюрреалізму в творчості американського скульптора О. Колдера. Аналіз галереї скульптур постмодернізму.

  презентация, добавлен 28.08.2019

 • Огляд спроби розкрити сутність тих явищ, які відбувалися у культурі та мистецтві ХХ століття та їх впливу на сьогоднішній стан культури, мистецтва та взаємодії людини та світу. Визначення зв’язку філософії та мистецтва, нової взаємодії людини та світу.

  статья, добавлен 23.12.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.