Сальвадор Далі – король сюрреалізму

Дослідження творчого шляху та особистості Сальвадора Далі. Характеристика сюрреалізму, модерністського напрямку у мистецтві ХХ століття, що проголосив джерелом мистецтва сферу підсвідомості. Аналіз ідей фрейдизму та ніцшеанства у сюрреалізмі художника.

Подобные документы

 • Аналіз філософсько-естетичних поглядів Ж. Батая щодо трансгресивних витоків зародження мистецтва та його розвитку крізь призму концепту еротизму. Аналіз ідей стосовно появи мистецтва та його ролі в становленні людини, концепцій трансгресивного досвіду.

  статья, добавлен 04.02.2019

 • Визначення ключових ліній засвоєння та розповсюдження ідей конструктивізму в мистецтві України 1921-1925 рр. Апробація просторових конструкцій на сценічних майданчиках. Дослідження творчого доробку конструктивістів В. Єрмілова, М. Данилова, В. Меллера.

  статья, добавлен 10.05.2018

 • Рассмотрение истории возникновения сюрреализма. Предпосылки его образования и основные идеи. Философия Зигмунда Фрейда в сюрреализме. Становление метода творчества художника Сальвадора Дали и его приверженность сюрреалистичным идеям Фрейда и Ницше.

  реферат, добавлен 16.09.2011

 • Передумови виникнення нової стилістики руху, яка концептуально вплинула на формування нового виду мистецтва танцю початку ХХ століття. Відокремлення бального танцю у окремий вид хореографічного мистецтва. Новітні віяння хореографічного мистецтва в Києві.

  статья, добавлен 07.04.2018

 • Дослідження діяльності Євгена Сагайдачного як колекціонера та дослідника скарбів народного мистецтва Гуцульщини, відстеження "косівського періоду" життя художника-педагога, висвітлення його внеску у розвиток гуцульського мистецтва в ХХ столітті.

  статья, добавлен 12.05.2018

 • Творчість Шевченка-художника як вагомий здобуток українського образотворчого мистецтва. Продовжувачі його демократичних традицій К. Трутовський, Л. Жемчужников, І. Соколов. О. Новаківський як найбільш послідовний представник сецесії в мистецтві того часу.

  реферат, добавлен 17.12.2015

 • Втілення балетних образів у скульптурі, графіці та живописі, кіномистецтві та літературі. Втілення танцю в зображальному мистецтві в процесі розвитку. Особливість становлення балетного мистецтва. Зміна погляду на балет в мистецтві експресіоністами.

  статья, добавлен 28.05.2020

 • Розкриття сутності явищ, які відбувалися у культурі та мистецтві ХХ ст. та їх вплив на сьогоднішній стан культури, мистецтва та взаємодії людини та світу. Зв’язок філософії та мистецтва. Постмодерн як культура реконструкції світу, спосіб вираження людини.

  статья, добавлен 04.02.2019

 • Аналіз комплексу світоглядних універсалій маньєризму. Дослідження провідних тенденцій зміни стильової тканини, співіснування та боротьби різних течій у мистецтві XVI століття. Питання межі Ренесансу та маньєризму в контексті італійського мистецтва.

  автореферат, добавлен 20.07.2015

 • Характеристика загального огляду провокативних проявів в історії мистецтва та в сучасному українському культурному просторі. Аналіз дослідження провокації в мистецтві з точки зору її суспільно-етичної значимості для сучасного українського суспільства.

  статья, добавлен 06.03.2020

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.