Сальвадор Далі – король сюрреалізму

Дослідження творчого шляху та особистості Сальвадора Далі. Характеристика сюрреалізму, модерністського напрямку у мистецтві ХХ століття, що проголосив джерелом мистецтва сферу підсвідомості. Аналіз ідей фрейдизму та ніцшеанства у сюрреалізмі художника.

Подобные документы

 • Передумови виникнення нової стилістики руху, яка концептуально вплинула на формування нового виду мистецтва танцю початку ХХ століття. Відокремлення бального танцю у окремий вид хореографічного мистецтва. Новітні віяння хореографічного мистецтва в Києві.

  статья, добавлен 07.04.2018

 • Рассмотрение истории возникновения сюрреализма. Предпосылки его образования и основные идеи. Философия Зигмунда Фрейда в сюрреализме. Становление метода творчества художника Сальвадора Дали и его приверженность сюрреалистичным идеям Фрейда и Ницше.

  реферат, добавлен 16.09.2011

 • Дослідження діяльності Євгена Сагайдачного як колекціонера та дослідника скарбів народного мистецтва Гуцульщини, відстеження "косівського періоду" життя художника-педагога, висвітлення його внеску у розвиток гуцульського мистецтва в ХХ столітті.

  статья, добавлен 12.05.2018

 • Творчість Шевченка-художника як вагомий здобуток українського образотворчого мистецтва. Продовжувачі його демократичних традицій К. Трутовський, Л. Жемчужников, І. Соколов. О. Новаківський як найбільш послідовний представник сецесії в мистецтві того часу.

  реферат, добавлен 17.12.2015

 • Розкриття сутності явищ, які відбувалися у культурі та мистецтві ХХ ст. та їх вплив на сьогоднішній стан культури, мистецтва та взаємодії людини та світу. Зв’язок філософії та мистецтва. Постмодерн як культура реконструкції світу, спосіб вираження людини.

  статья, добавлен 04.02.2019

 • Аналіз комплексу світоглядних універсалій маньєризму. Дослідження провідних тенденцій зміни стильової тканини, співіснування та боротьби різних течій у мистецтві XVI століття. Питання межі Ренесансу та маньєризму в контексті італійського мистецтва.

  автореферат, добавлен 20.07.2015

 • Вивчення творчості монументаліста, живописця, графіка та філософа мистецтва Валерія Ламаха, особистість якого вплинула на київське творче середовище середини ХХ століття. Своєрідність сприйняття традицій класичного мистецтва та ідей модернізму В. Ламаха.

  статья, добавлен 04.11.2018

 • Дослідження впливу караваджизму та реалістичного мистецтва Голландії на французьку живопис першої половини XVII століття. Вивчення життєвого шляху Пуссена та Клода Лоррена. Аналіз особливостей розвитку живопису і скульптури в часи правління Людовіка XIV.

  реферат, добавлен 27.11.2015

 • Ознайомлення із діяльністю Анрі Руссо - основоположнику напрямку примітивізму. Вивчення життєвого та творчого шляху "бойчукістів" 20-30 рр. - Катерини Білокур та Марії Примарченко. Розгляд арт-терапії як методу психологічного зцілення особистості.

  реферат, добавлен 25.10.2011

 • Из истории и предыстории сюрреализма. Из истории и предыстории сюрреализма. Журнал "Сюрреалистическая революция". Сюрреалистическое течение - дадаизм. Сюрреализм и фрейдизм. Творчество, личность и сюрреализм Сальвадора Дали. Дали и ницшеанство.

  курсовая работа, добавлен 24.07.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.