Еволюція всесвіту

Всесвіт як весь існуючий матеріальний світ, безмежний у часі і просторі і нескінченно різноманітний за формами, які приймає матерія в процесі свого розвитку. Прагнення людства пізнати навколишній світ і зрозуміти, яке місце воно займає у Всесвіті.

Подобные документы

 • Розвиток енергетики як галузі народного господарства, еволюція джерел енергії. Проблеми освоєння і використання нових ресурсів енергії. Перспективи сонячної та вітрової енергетики в Україні. Потенціал малої гідроенергетики. Використання тепла Землі.

  реферат, добавлен 03.03.2013

 • Регулируемая монополия - состояние рынка, когда весь спрос на продукцию обеспечивается одной фирмой. Цены на электроэнергию, производимую естественными монополиями. Затратный принцип формирования тарифов. Конкуренция на оптовом рынке производителей.

  контрольная работа, добавлен 13.06.2016

 • Исследование электромагнитных полей и влияние их на нервную систему и на весь организм человека. Возникновение аутоиммунитета и патология иммунной системы. Современные взгляды на биологическую активность тонкополевых излучений электронных средств.

  курсовая работа, добавлен 11.10.2011

 • Основные климатические параметры холодного периода для Свердловской области. Специфика работы централизованных систем теплоснабжения. Определение средней температуры наружного воздуха за весь наблюдаемый период. Фактическая температура наружного воздуха.

  статья, добавлен 30.01.2017

 • Триботехника – наука о контактном взаимодействии твердых тел при их относительном движении, охватывающая весь комплекс вопросов трения, изнашивания и смазки машин. Контактирование двух шероховатых поверхностей. Тепловая динамика трения и износа.

  реферат, добавлен 20.02.2015

 • Аналіз сучасного розміщення електростанцій на території України. Особливості використання нетрадиційних джерел енергії. Висвітлення шляхів вирішення глобальних проблем, що стоять перед розвитком галузі. Значення і місце електроенергетики в економіці.

  реферат, добавлен 23.10.2012

 • Предмет вивчення фізики. Основні фізичні поняття природи, фізики, фізичного тіла та фізичних явищ, речовини. Наука про загальні закономірності перебігу явищ природи, властивості і будову матерії, закони її руху. Формування практичних умінь учнів.

  разработка урока, добавлен 14.10.2013

 • Оценка среднедневных сумм солнечной радиации на горизонтальной поверхности за весь год для территории России. Анализ условий эффективного прямого улавливания солнечной энергии. Перспективны развития и эффективность внедрения системы косвенного обогрева.

  статья, добавлен 16.03.2019

 • Вивчення явища квазінейтральної плазми. Оцінка концентрації електронів, іонів, нейтральних частинок у речовині. Масштаб розділення зарядів у часі. Розгляд процесу виникнення плазмових коливань. Застосування магнітної гідродинаміки до провідної рідини.

  лекция, добавлен 09.02.2014

 • Традиційні уявлення про кінцеву мету фізики. Зміна змісту слова "хаос" від небажаної перешкоди до самостійного об'єкта пізнання, та найбільш фундаментальний і несподіваний результат дослідження парадоксу часу. Відкриття симетричних у часі законів природи.

  реферат, добавлен 07.07.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.