Активність молодих зірок сонячної маси

Дослідження активності молодих зірок, що виявляється у вимірах фотометричних і спеціальних характеристик, обумовлених магнітною активністю і фізичними механізмами. Визначення розмірів, температури і дослідження магнітної активності зірки типа Т V410.

Подобные документы

 • Подвійна зоря — система з двох гравітаційно пов'язаних зір, які обертаються навколо спільного центру мас по екліптичних орбітах. Види подвійних зірок та їх спостереження. Розглянуто компоненти подвійних зір та гравітаційна взаємодія між цими компонентами.

  презентация, добавлен 20.01.2020

 • Візуально-подвійні зорі, визначення маси кожної. Аналіз кривої зміни видимої зоряної величини у функції часу. Періоди відомих спектрально-подвійних зір і алголів. Розміри зір, густина їх речовини. Закон Стефана - Больцмана. Зірки надгіганти та карлики.

  реферат, добавлен 25.09.2008

 • Самостійний розвиток астрономії у всіх без винятку народів. Згруповування найяскравих зірок у фігури з помітними контурами. Походження назв сузір'їв. Особлива група - пояс зодіаку. Епоха Великих географічних відкриттів, нові сузір'я Південної півкулі.

  контрольная работа, добавлен 25.09.2008

 • Практична необхідність у науці про небесні явища. Сім найяскравіших зір Великої Ведмедиці. 12 сузір'їв, що входять у так званий пояс зодіаку. Повний перелік зодіакальних сузір'їв та періодів часу, коли в них знаходиться Сонце. Позначення зірок в сузір'ях.

  реферат, добавлен 11.12.2015

 • Розробка методики статистичного опису формування відокремлених структурних зоряних систем, які адекватно відображають базовий "сценарій" еволюції. Розрахунок спектру мас компонентів зоряної системи, який залежить від її віку, враховує еволюцію зірок.

  автореферат, добавлен 26.02.2015

 • Вивчення історії походженні зодіакальних сузір'їв, як пам'ятників стародавньої культури людини, її міфів, першого інтересу до зірок. Сузір'я Кассіопея, Велика та Мала ведмедиця, Оріон. Сучасні межі сузір'їв затверджені Міжнародним астрономічним союзом.

  реферат, добавлен 10.06.2016

 • Розгляд кінематографічних спостережень сонячних затемнень. Аналіз розподілу яскравості в хромосфері, на прикладі ліній гелію за спектрогеліограмами в лініях 1083 та 587.6 нм. Оцінка зв'язку між спалахами в хромосфері та центрами активності в короні.

  автореферат, добавлен 10.01.2014

 • Дослідження фізичних параметрів (розмір, маса, щільність порід), особливостей поверхні, напруженості магнітного поля Венери. Перша міжпланетна подорож з метою визначення температури, тиску і складу атмосфери планети. Розгляд природи хмар шаруватої будови.

  реферат, добавлен 17.06.2010

 • Методика моделювання атмосфер СР зір із урахуванням індивідуально заданого вмісту хімічних елементів і їхнього вертикального розподілу в атмосфері та ефектів магнітного поля. Огляд програми розрахунку плоско-паралельних ЛТР моделей зоряних атмосфер.

  автореферат, добавлен 29.08.2014

 • Групування яскравих зірок у фігури, що добре запам'ятовуються своїми контурами. Сузір'я Великої Ведмедиці, Волопаса і Гончих Псів. Зведення назв сузір'їв в єдину систему грецькими астрономами, яку запозичила європейська наука і зберегла до наших днів.

  реферат, добавлен 27.01.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.