Активність молодих зірок сонячної маси

Дослідження активності молодих зірок, що виявляється у вимірах фотометричних і спеціальних характеристик, обумовлених магнітною активністю і фізичними механізмами. Визначення розмірів, температури і дослідження магнітної активності зірки типа Т V410.

Подобные документы

 • Устрій світу, в якому ми живемо. Уявлення про розташування в просторі й русі Землі, Сонця, Місяця, планет, зірок та інших небесних тіл. Перші моделі світу. Перша геліоцентрична система. Cистема Птолемея, світ Коперника. Галактика, зоряні світи та Всесвіт.

  реферат, добавлен 26.11.2010

 • Аналіз фотометричних та спектральних спостереженнь, стосовно параметрiв Юпiтера і Сатурна. Обґрунтування сезонної перебудови в атмосферах досліджуваних планет. Розгляд магнiтного циклу Сонячної активностi, та вiкових змiн зоряної величини Юпiтера.

  автореферат, добавлен 12.11.2013

 • Моделювання процесів гравітаційного мікролінзування в системах з 1-ю і 2-ма мікролінзами за наявності фонового поля і неперервної матерії на промені зору. Розрахунок впливу гравітаційного поля зірок Галактики на середні рухи зображень віддалених об'єктів.

  автореферат, добавлен 29.07.2014

 • Основні результати візуальної фотометрії комет та досліджень спалахів блиску комет. Аналіз та обробка візуальних фотометричних спостережень комет, які проходили перигелій в 1990-2000 роках. Спектральні дослідження комет С/1999 S4, С/2001 А2 та С/2000 WM1.

  автореферат, добавлен 11.10.2011

 • Популяції Ве-зір спектральних класів В0–В3 у скупченнях віком 3 – 40 млн. років. Аналіз можливої подвійності деяких відомих Ве-зір за змінністю профілів емісійної лінії "На". Визначення параметрів атмосфер зір за спектрами помірної та низької роздільної.

  автореферат, добавлен 27.07.2015

 • Розробка методики обробки ПЗЗ-спостережень і динамічної моделі руху астероїдів на основі сучасної теорії руху великих тіл Сонячної системи. Визначення мас ряду великих астероїдів динамічним методом з наземних позиційних спостережень астероїдів малої маси.

  автореферат, добавлен 14.09.2014

 • Визначення швидкості обертання системи координат проміжних версій каталогу астрометричного супутника Hipparcos відносно галактик. Створення та аналіз каталогу положень, власних рухів та фотометричних характеристик двох мільйонів зір північного неба.

  автореферат, добавлен 25.06.2014

 • Дослідження феномену гравітаційної лінзи на основі наземних оптичних спостережень з високим кутовим розділенням. Отримання нових фотометричних та астрометричних даних про компоненти 20 гравітаційно-лінзованих квазарів. Вимірювання рівня блиску галактики.

  автореферат, добавлен 30.07.2014

 • Розробка методики визначення фізичних характеристик та хімічного вмісту областей HII в блакитних компактних карликових галактиках. Дослідження параметрів реальних об'єктів, вмісту первинного гелію та темп його збагачення в ході хімічної еволюції речовини.

  автореферат, добавлен 13.07.2014

 • Історія досліджень у сфері виникнення Сонячної системи, існуючі гіпотези та теорії. Місце проблеми виникнення життя на планеті в сучасному суспільстві, ступінь вивченості питання. Сутність гіпотези про походження Сонячної системи з газопилової хмари.

  реферат, добавлен 14.02.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.