Активність молодих зірок сонячної маси

Дослідження активності молодих зірок, що виявляється у вимірах фотометричних і спеціальних характеристик, обумовлених магнітною активністю і фізичними механізмами. Визначення розмірів, температури і дослідження магнітної активності зірки типа Т V410.

Подобные документы

 • Результати досліджень довготривалих варіацій емісійної активності спектрів Ве зірок з різними домінуючими типами змінності. Ряд патрульних спостережень за небом. Емісійна фаза у зірок, що швидко обертаються. Оцінка параметрів супутників в Cep та Tau.

  автореферат, добавлен 20.04.2014

 • Вимірювання магнітного поля у зірок головної послідовності з різним рівнем активності і різного віку і порівняння із загальним магнітним полем Сонця. Аналіз змінності магнітного поля в залежності від фази періоду обертання у сонячноподібних зірок.

  автореферат, добавлен 06.07.2014

 • Класифікація зірок за фізичними та емпіричними характеристиками. Отримання каталогу параметрів індивідуальних циклів пульсацій груп довгоперіодичних змінних зірок. Вивчення закономірностей періодичності кривих блиску мірід. Розвиток теорії пульсацій.

  автореферат, добавлен 23.02.2014

 • Створення найпершої теорії утворення зірок. Відкриття міжзоряної речовини. Застосуваня фізиками до зірок газових законів і закону збереження енергії. Вік масивних зірок спектральних класів. Велика туманність Оріона, улаштовання молекулярних хмар.

  реферат, добавлен 06.04.2009

 • Основні зоряні характеристики. Світимість і відстань до зірок, їх спектри та особливості хімічного складу. Температура і маса зірок. Зв'язок основних зоряних величин. Газово-пилові комплекси як колиска зірок, етапи процесу їх народження та розвитку.

  реферат, добавлен 22.10.2010

 • Одержання тривалих однорідних рядів фотополяриметричних спостережень молодих зірок типу UX Ori і подібних до них об'єктів. Розробка моделей розсіяння світла в дисках, оцінка за допомогою цих моделей параметрів дисків на базі одержаних спостережень.

  автореферат, добавлен 28.07.2014

 • Погляди сучасної астрономії на еволюцію та утворення зірок. Ідеї вчених-астрономів щодо нейтронних зірок: їх властивості та процес формування. Вивчення та уявлення про малі та надмасивні чорні діри: поняття, структура та особливості випромінювання.

  реферат, добавлен 18.11.2011

 • Методика спостережень і високоточних вимірів магнітних полів зірок. Спектроскопічні і спектрополяриметрічні спостереження гамма Pegasi. Дослідження механізму пульсації зірки. Розрахунок кривих зміни променевих швидкостей, зміни радіусу і прискорення.

  автореферат, добавлен 28.08.2015

 • Відкриття міжзоряної речовини. З чого утворюються зірки. Відкриття термоядерних реакцій пояснюють причину тривалого світіння зірок. Життя чорної хмари, хмара стає зіркою. "Перший крик" новонародженої зірки. Які зірки народжуються. Молоді зоряні колективи.

  дипломная работа, добавлен 25.09.2008

 • Принцип утворення зірок, їх життєвий шлях. Процес еволюції зірок на прикладі Сонця. Спектральна класифікація Моргана-Кінана. Протозоря та зоряні системи. Зоряні рештки та їх види: білі карлики, нейтронна зоря, чорна діра, їх структура та народження.

  презентация, добавлен 21.04.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.