Етика розвитку та впровадження інноваційної культури особистості

Аналіз загальнокультурних та етичних стандартів (норм) розвитку та впровадження інноваційної культури особистості. Наслідки порушення етичних норм, що підточує цінність інновацій. Виховання етики інноваційної діяльності та значення освіти в цьому питанні.

Подобные документы

 • Сутність етики ділової культури в системі корпоративної культури. Її порівняльний аналіз в різних країнах світу. Становлення і розвиток етики ділової культури в Україні в контексті забезпечення національної конкурентоспроможності в умовах глобалізації.

  реферат, добавлен 28.11.2014

 • Мораль як важливий елемент людської життєдіяльності. Дефініція морально-етичних норм діяльності. Виокремлення найбільш суттєвих базових принципів медіації відновного правосуддя. Опис етичних стандартів медіатора як посередника у вирішенні конфлікту.

  статья, добавлен 06.06.2018

 • Предмет і завдання курсу з етики і психології ділового спілкування. Взаємодія та взаєморозуміння. Спільна діяльність і вплив на неї етичних норм і правил. Правила поведінки службовців. Вербальні засоби спілкування, мовленнєвий етикет. Бесіда по телефону.

  контрольная работа, добавлен 16.10.2013

 • Аналіз розвитку етичних вчень у Давньому Римі під відчутним впливом моральної практики давньогрецького суспільства і теоретичних надбань давньогрецьких мислителів. Основні спільні елементи етичних концепцій різних регіонів і країн Давнього світу.

  доклад, добавлен 24.12.2017

 • Аналіз етичних принципів та культури підприємницької діяльності. Психологія підприємницького ризику. Соціальна відповідальність бізнесу. Культура управлінської діяльності - сукупність прогресивних гуманістичних матеріально-духовних досягнень в управлінні.

  реферат, добавлен 20.12.2011

 • Аналіз етичних проблем прийняття рішень і діяльності. Соціальна робота як один з видів професійної діяльності, де турбота про благо всіх і кожного є предметом практичної діяльності. Знайомство з деякими аспектами професійної етики соціального працівника.

  статья, добавлен 30.10.2020

 • Аналіз особливостей протестантської трудової етики і моральності в сучасну епоху. Характеристика протестантської етики праці, яка розглядається з чотирьох точок зору, а саме: консеквенціальної етики, етики принципу, етики особистості та етики цінностей.

  статья, добавлен 04.11.2018

 • Аналіз закордонного досвіду щодо етичних аспектів розвитку та реформування публічної служби. Аналіз етики публічної служби розвинутих країн світу, зокрема США, Російської Федерації, країн ЄС. Принцип гуманізму, що є вихідним для етики публічної служби.

  статья, добавлен 30.08.2016

 • Особливості впровадження програм, що впливають на духовний розвиток особистості молоді в процесі викладання курсу "Етика і естетика", зокрема методу драматизації, елементів образотворчого мистецтва, витинанок. Значущість проведення тренінгу "Мої слова".

  статья, добавлен 25.02.2016

 • Дослідження англомовних текстів етичних кодексів міжнародних компаній. Базові концепти етики responsibility та integrity. Роль мовних засобів у процесі вербалізації. Контрастивне дослідження концептів провідних європейських та українських компаній.

  статья, добавлен 21.07.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.