Етика розвитку та впровадження інноваційної культури особистості

Аналіз загальнокультурних та етичних стандартів (норм) розвитку та впровадження інноваційної культури особистості. Наслідки порушення етичних норм, що підточує цінність інновацій. Виховання етики інноваційної діяльності та значення освіти в цьому питанні.

Подобные документы

 • Значення традицій родинно-побутової культури у національному вихованні. Правила формування мужності, гідності людини. Основні закони дружби як школи виховання благородних почуттів. Десять правил "не можна" для розвитку доброї, чуйної особистості.

  монография, добавлен 18.12.2013

 • Вивчення етичних уявлень дошкільників. Рівні сформованості їх світоглядних уявлень. Особливості розвитку внутрішніх етичних інстанцій дитини старшого дошкільного віку під дією ситуативних впливів. Компоненти оволодіння суспільною моральною свідомістю.

  статья, добавлен 03.12.2018

 • Вивчення особливостей етики ринку в нашій країні. Характеристика моральних норм ринку. Розгляд ділової етики та етикету. Ділові контакти з американськими фірмами. Вивчення особливостей "чесної" конкуренції. Аналіз умов формування цивілізованої етики.

  реферат, добавлен 06.11.2013

 • Формуванню етичних основ професійної етики у військовому середовищі Збройних сил України. Історико-філософський аналіз сутності поняття "професійна етика" та дослідження впливу моральних цінностей на формування етики офіцера Збройних сил України.

  статья, добавлен 25.02.2020

 • Розвиток філософської думки в Україні (етики) та вплив на неї поразки української революції 1917-1920 років, встановлення більшовицької влади. Аналіз етичних поглядів В. Винниченко. Основні правила конкордистської етики для індивіда та колективу.

  реферат, добавлен 17.12.2017

 • Аналіз генезису моральних норм і критеріїв у ставленні до природи в процесі суспільно-історичного поступу людства. Дослідження морально-етичних підходів до гуманізації відносин з природою. Проблеми виживання людей в сучасному екологічному середовищі.

  автореферат, добавлен 24.09.2013

 • Особистісна ідентичність як одна з основних проблемних точок сучасної етики та практичної філософії. Характеристика концептуальної основи для пізнання етичних проявів індивідуальності. Аналіз методики самозасвідчення в романах Федора Достоєвського.

  автореферат, добавлен 29.08.2014

 • Роль мовних засобів у процесі вербалізації аналізованих концептів ділової етики. Дослідження мови як невід’ємної складової соціальної реальності. Виявлення семантико-когнітивних особливостей текстів. Основні функції кодексів корпоративної етики.

  статья, добавлен 25.09.2017

 • Зміст, ідеали, категорії та імперативи дружинної етики Київської Русі. Взаємодія відмінних ідеалів етики в культурі ("воїнства Христового", "ідеального князя" та мирського). Розмітка та еволюція фундаментальних етичних категорій (доблесть, честь, слава).

  автореферат, добавлен 26.09.2013

 • Емпіричний і теоретичний рівні в структурі наукового знання. Висновки й рекомендації сучасної етики. Проблема обґрунтування моральних норм і цінностей. Система моральних та духовних орієнтирів, відповідна до запитів часу й повноти нинішнього досвіду.

  реферат, добавлен 29.09.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.