Європейська міжнародна правотворчість: загальнотеоретична характеристика

Юридична діяльність уповноважених європейських регіональних суб’єктів міжнародного права щодо створення, зміни та припинення міжнародно-правових інструкцій. Розмежування правотворчої компетенції поміж Європейським Союзом та державами-учасницями.

Подобные документы

 • Розгляд міжнародно-правової правосуб'єктності. Характеристика теорії, форм та видів визнання, даного інституту публічного права. Обґрунтування принципу міжнародного співробітництва у взаємних відносинах між державами та засоби його застосування.

  реферат, добавлен 23.10.2013

 • Поняття, характерні риси та особливості правотворчої діяльності міжнародної економічної організації (МЕО). Форми участі і вплив наднаціональних МЕО на міжнародну правотворчість. Застосування процедур ухвалення правових актів МЕО, їх юридична природа.

  автореферат, добавлен 28.08.2013

 • Процес припинення прав щодо природних об’єктів. Специфіка припинення права загального природокористування. Науково-обґрунтовані пропозиції з удосконалення правового регулювання підстав, порядку та умов припинення прав громадян щодо природних об’єктів.

  автореферат, добавлен 29.08.2015

 • Аналіз наукової спадщини академіка В.Е. Грабаря, визначення його місця і ролі у вітчизняній та світовій міжнародно-правовій науці. Творчий шлях, становлення та розвиток міжнародно-правових поглядів, практична діяльність в сфері міжнародного права.

  автореферат, добавлен 28.08.2013

 • Делегована правотворчість - один з засобів реалізації компетенції органів державної влади і функціонування уряду в правовій державі. Досконалий розподіл владних повноважень посадових осіб - фактор, від якого залежить побудова демократичної держави.

  статья, добавлен 11.08.2017

 • Дослідження міжнародно-правового регулювання захисту права власності в контексті практики Європейського суду з прав людини. Пропозиції щодо удосконалення правотворчої практики України з урахуванням універсальних та міжнародно-правових стандартів захисту.

  автореферат, добавлен 30.04.2019

 • Дослідження впливу діяльності міжнародних регіональних організацій на формування й розвиток відповідних регіональних підсистем сучасного міжнародного права. Побудова загальної схеми утворення регіональних підсистем сучасного міжнародного права.

  статья, добавлен 28.05.2017

 • Становлення міжнародного права в галузі прав людини. Теоретичне підґрунтя та практичний аспект міжнародного права. Міжнародні організації захисту прав людини та їх діяльність. Міжнародні організації під егідою ООН. Європейська гуманітарна юстиція.

  курсовая работа, добавлен 22.12.2011

 • Місце України та її органів у системі міжнародно-правових та європейських стандартів у сфері захисту прав людини, та вплив міжнародних стандартів на їх діяльність. Розкриття сутності "Десяти правозахисних стандартів для правоохоронних органів".

  статья, добавлен 04.02.2019

 • Суб'єктна і об'єктна сфери дії міжнародного права. Виникнення міжнародного права та його періодизація. Створення і припинення діяльності міжнародних організацій. Юридичні наслідки міжнародного протиправного діяння. Захист мирного населення під час війни.

  шпаргалка, добавлен 08.03.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.