Європейська міжнародна правотворчість: загальнотеоретична характеристика

Юридична діяльність уповноважених європейських регіональних суб’єктів міжнародного права щодо створення, зміни та припинення міжнародно-правових інструкцій. Розмежування правотворчої компетенції поміж Європейським Союзом та державами-учасницями.

Подобные документы

 • Поняття, характерні риси та особливості правотворчої діяльності міжнародної економічної організації (МЕО). Форми участі і вплив наднаціональних МЕО на міжнародну правотворчість. Застосування процедур ухвалення правових актів МЕО, їх юридична природа.

  автореферат, добавлен 28.08.2013

 • Процес припинення прав щодо природних об’єктів. Специфіка припинення права загального природокористування. Науково-обґрунтовані пропозиції з удосконалення правового регулювання підстав, порядку та умов припинення прав громадян щодо природних об’єктів.

  автореферат, добавлен 29.08.2015

 • Аналіз наукової спадщини академіка В.Е. Грабаря, визначення його місця і ролі у вітчизняній та світовій міжнародно-правовій науці. Творчий шлях, становлення та розвиток міжнародно-правових поглядів, практична діяльність в сфері міжнародного права.

  автореферат, добавлен 28.08.2013

 • Делегована правотворчість - один з засобів реалізації компетенції органів державної влади і функціонування уряду в правовій державі. Досконалий розподіл владних повноважень посадових осіб - фактор, від якого залежить побудова демократичної держави.

  статья, добавлен 11.08.2017

 • Дослідження впливу діяльності міжнародних регіональних організацій на формування й розвиток відповідних регіональних підсистем сучасного міжнародного права. Побудова загальної схеми утворення регіональних підсистем сучасного міжнародного права.

  статья, добавлен 28.05.2017

 • Становлення міжнародного права в галузі прав людини. Теоретичне підґрунтя та практичний аспект міжнародного права. Міжнародні організації захисту прав людини та їх діяльність. Міжнародні організації під егідою ООН. Європейська гуманітарна юстиція.

  курсовая работа, добавлен 22.12.2011

 • Місце України та її органів у системі міжнародно-правових та європейських стандартів у сфері захисту прав людини, та вплив міжнародних стандартів на їх діяльність. Розкриття сутності "Десяти правозахисних стандартів для правоохоронних органів".

  статья, добавлен 04.02.2019

 • Суб'єктна і об'єктна сфери дії міжнародного права. Виникнення міжнародного права та його періодизація. Створення і припинення діяльності міжнародних організацій. Юридичні наслідки міжнародного протиправного діяння. Захист мирного населення під час війни.

  шпаргалка, добавлен 08.03.2015

 • Дослідження особливостей застосування міжнародно-правових санкцій проти держави правопорушниці на прикладі Іраку. Юридична природа інституту санкцій в міжнародному праві. Проблема реалізації міжнародно-правової відповідальності держави в санкціях ООН.

  автореферат, добавлен 26.08.2015

 • Поняття правоутворення як складного процесу формування юридичних норм та розкриття особливостей видів джерел права. Правотворчість: загальнотеоретична характеристика. Головні ознаки правотворчості держави, її основні функції та принципи, види і форми.

  курсовая работа, добавлен 27.05.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.