Європейська міжнародна правотворчість: загальнотеоретична характеристика

Юридична діяльність уповноважених європейських регіональних суб’єктів міжнародного права щодо створення, зміни та припинення міжнародно-правових інструкцій. Розмежування правотворчої компетенції поміж Європейським Союзом та державами-учасницями.

Подобные документы

 • Поняття правоутворення як складного процесу формування юридичних норм та розкриття особливостей видів джерел права. Правотворчість: загальнотеоретична характеристика. Головні ознаки правотворчості держави, її основні функції та принципи, види і форми.

  курсовая работа, добавлен 27.05.2015

 • Передумови становлення та основні етапи розвитку міжнародного права. Особливості співвідношення міжнародного публічного і внутрішньодержавного права. Сутність кодифікації як систематизації діючих міжнародно-правових норм з метою уточнення їх змісту.

  шпаргалка, добавлен 25.12.2013

 • Дискусійні питання щодо понять якості та ефективності права, нормативно-правого акта, закону й правового регулювання. Критерії якості нормативно-правових актів. Можливі засоби забезпечення створення якісних нормативно-правових актів у сучасній Україні.

  статья, добавлен 07.09.2012

 • Дослідження поняття та суті джерел адміністративного права. Джерела адміністративного права як система зовнішніх форм вираження норм права, що об’єктивуються у нормативно-правових актах уповноважених органів, які прийняті відповідно до їх компетенції.

  статья, добавлен 05.12.2018

 • Особливості співвідношення Конституції України й міжнародно-правових норм. Еволюція питання взаємодії міжнародного й національного права в українському законодавстві. Правило сприйняття чинних міжнародних договорів. Норми міжнародного звичаєвого права.

  статья, добавлен 11.05.2018

 • Права національних меншин в Україні, розвиток політико-правової думки щодо їх реалізації їх. Аналіз нормативно-правових актів України, актів міжнародного права, практики діяльності уповноважених суб'єктів у сфері реалізації прав національних меншин.

  автореферат, добавлен 23.08.2014

 • Судова правотворчість - явище соціальної і правової дійсності, що походить від професійної діяльності уповноважених суб’єктів. Основні положення, що визначають пізнавальні особливості судової правотворчості в діяльності Конституційного Суду України.

  статья, добавлен 28.08.2018

 • Вивчення змісту права на створення штучних водних об'єктів. Необхідність в розмежуванні об'єктивного права і суб'єктивного права на створення водних об'єктів. Створення водних об'єктів в межах приватних земельних ділянок на основі діючих правових актів.

  статья, добавлен 04.03.2019

 • Аналіз інституційної та нормативної систем, нормативно-правових актів України, актів міжнародного права, діяльності уповноважених суб’єктів у сфері захисту прав національних меншин. Пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства у даній сфері.

  автореферат, добавлен 26.07.2014

 • Дослідження положень угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом щодо лібералізації надання транспортних транскордонних послуг. Характеристика процесу поступової гармонізації транспортного законодавства України зі стандартами Євросоюзу.

  статья, добавлен 20.07.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.