Європейська міжнародна правотворчість: загальнотеоретична характеристика

Юридична діяльність уповноважених європейських регіональних суб’єктів міжнародного права щодо створення, зміни та припинення міжнародно-правових інструкцій. Розмежування правотворчої компетенції поміж Європейським Союзом та державами-учасницями.

Подобные документы

 • Дослідження системи основних принципів міжнародного права, їх юридична природа та сутність з точки зору концепції jus naturale. Аналіз програмно-системної функції загальних принципів права. Забезпечення відповідності права реальним потребам суспільства.

  статья, добавлен 04.11.2018

 • Поняття, предмет і об`єкт, функції і джерела міжнародного права. Види і класифікація міжнародно-правових норм, природа, ознаки і класифікація основних принципів міжнародного права. Міжнародний правотворчий процес, міжнародно-правова відповідальность.

  шпаргалка, добавлен 07.06.2009

 • Поняття, норми і визначення міжнародного права. Об'єкти і суб’єкти міжнародно-правового регулювання. Основні історичні етапи розвитку і вдосконалення міжнародного права. Гаазькі конференції миру, створення ООН і формування сучасного міжнародного права.

  контрольная работа, добавлен 04.04.2009

 • Особливості врегулювання суспільних відносин нормами права в країні. Склад правовідносин: суб'єкти, об'єкти і зміст. Розгляд ознак правостворюючих юридичних фактів в Україні. Вивчення елементів виникнення, зміни або припинення правових відносин.

  реферат, добавлен 01.05.2014

 • Міжнародно-правовий аналіз змін у правовому регулюванні інституційної структури Спільної зовнішньої політики і політики безпеки Європейського Союзу. Забезпечення нових міжнародно-правових форм співпраці України з ЄС у сфері зовнішньої політики і безпеки.

  автореферат, добавлен 18.07.2015

 • Міжнародно-правові принципи співробітництва в вирішенні екологічних проблем. Об'єкти міжнародно-правової охорони навколишнього середовища. Поняття і класифікація джерел міжнародного права. Міжнародні природоохоронні організації: конвенції та угоди.

  реферат, добавлен 22.12.2008

 • Поняття і види форм права. Способи зовнішнього вираження і закріплення правових норм в Україні. Порядок прийняття законів в Україні. Припинення чинності нормативно-правових актів в країні. Темпоральні, ієрархічні та змістовні колізії в законодавстві.

  курсовая работа, добавлен 13.10.2014

 • Юридична природа функціонування місцевих державних адміністрацій. Дослідження цілей, завдань і принципів законодавчої регламентації компетенції місцевих органів влади. Правові умови для створення суб’єктів господарювання та припинення їх діяльності.

  автореферат, добавлен 26.02.2015

 • Розгляд угоди про асоціацію з Європейським Союзом як частини виконання міжнародних зобов'язань держави. Забезпечення їх передусім на рівні Конституції України за допомогою офіційного тлумачення і конституційності різних нормативно-правових актів.

  статья, добавлен 12.07.2018

 • Поняття та основні етапи розвитку міжнародного права, його функції та співвідношення з внутрішньодержавним правом. Міжнародна міжурядова організація як суб’єкт міжнародного права. Судові рішення та доктрина визнаних фахівців з міжнародного права.

  краткое изложение, добавлен 28.05.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.