З історії містобудування Умані

Перебудування природних ландшафтів та формування антропогенних комплексів та систем. Історія природокористування в Україні та ландшафтно-екологічний аналіз. Місто Умань, його історичне минуле та архітектура. Створення дендрологічного парку "Софіївка".

Подобные документы

 • Аналіз тенденцій використання медіа технологій в архітектурі. Визначення загальних понять медіа архітектури. Вивчення нових функцій громадських комплексів в умовах інформатизації сучасного міста. Інтеграція інформаційних функцій в архітектурний простір.

  статья, добавлен 21.02.2016

 • Формування сприятливих умов для підйому містобудівного мистецтва і архітектури в період Античності в Римській імперії. Вдосконалення містобудівного мистецтва. Формування першого в історії мегаполісу - Риму. Римська середземноморська архітектура.

  реферат, добавлен 20.12.2014

 • Аналіз формування архітектури громадських комплексів. Аналіз тенденцій використання медіа технологій в архітектурі. Визначення загальних понять медіа архітектури. Дослідження нових функцій громадських комплексів в умовах інформатизації сучасного міста.

  статья, добавлен 01.12.2018

 • Передумови та необхідність дослідження історичних пам’яток України. Характеристика та стилістичні ознаки періодів розвитку архітектури й містобудування. Особливість формування та стиль архітектури й містобудування на теренах України в епоху Гетьманщини.

  реферат, добавлен 03.07.2013

 • Традиційні підходи народів України та Японії до містобудування: визначення спільних принципів забудови та схожість природного середовища країн. Характеристика місця для майбутнього житла та вибір будівельних матеріалів. Формування архітектури міста.

  статья, добавлен 28.09.2016

 • Класифікація етапів розвитку містобудування з наданням головних регіональних особливостей розвитку архітектури, притаманних місту Харкову. Головні досягнення, що були здобуті при будівництві перших мікрорайонів Павлово Поле та Салтівський житловий масив.

  статья, добавлен 11.10.2018

 • Дослідження особливостей самоорганізації рекреаційних систем як процесу взаємодії урбанізованого і природного середовища. Встановлення особливостей сучасних методів наукового дослідження в архітектурі та містобудуванні. Моделювання рекреаційних систем.

  автореферат, добавлен 25.09.2015

 • Художня культура революційної доби та специфіка періоду революційного романтизму. Містобудування і мистецтво першого десятиліття радянської розбудови: авангардне мистецтво і архітектура в соціальному експерименті. Особливості реконструкція Москви.

  лекция, добавлен 28.09.2014

 • Дослідження формування духовно-просвітницьких центрів як окремого типу храмового комплексу у номенклатурі об’єктів сакральної архітектури. Аналіз принципів та концепції розвитку духовно-просвітницьких центрів з точки зору архітектури та містобудування.

  статья, добавлен 01.12.2018

 • Стан художньої культури революційної доби. Характеристика містобудування, архітектури і мистецтва першого десятиліття радянської розбудови та передвоєнного періоду. Архітектура як монументальний символ та п’єдестал. Проблеми увічнення пам’яті загиблих.

  курс лекций, добавлен 28.09.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.