З історії містобудування Умані

Перебудування природних ландшафтів та формування антропогенних комплексів та систем. Історія природокористування в Україні та ландшафтно-екологічний аналіз. Місто Умань, його історичне минуле та архітектура. Створення дендрологічного парку "Софіївка".

Подобные документы

 • Виявлення особливостей та закономірностей формування і розвитку містобудівних систем, ролі фортифікаційних і монастирських комплексів у формуванні розпланувальної, об'ємно-просторової структури і образних характеристик населених пунктів доби Гетьманщини.

  реферат, добавлен 19.11.2017

 • Народження функціоналізму в архітектурі й містобудуванні. Становлення функціоналістської доктрини у містобудуванні, набуття нею творчого й евристичного потенціалу. Панорама виникнення протофункціоналістських і засновницьких ("батьківських") плідних ідей.

  статья, добавлен 08.04.2019

 • Аналіз етапів розвитку та архітектурної забудови міст, визначення основних типових планувальних рішень містобудівних елементів в період з кінця XVIII до початку XX століття. Формування комплексів громадсько-житлової забудови, принципи їх систематизації.

  автореферат, добавлен 29.01.2016

 • Аналіз досвіду архітектурного проектування водно-туристичних комплексів. Дослідження особливостей плавучих комплексів для туристів. Аналіз необхідності вибору місць розміщення туристичних об’єктів з урахуванням концентрації пам’яток історії та культури.

  статья, добавлен 01.12.2018

 • Дослідження перспективи створення наукового парку на базі Харківського університету будівництва та архітектури. Розгляд проблематики функціонування наукових парків в Україні. Комерціалізація науково-інноваційних розробок в сфері будівництва та техніки.

  статья, добавлен 23.12.2016

 • Історія формування архітектури будівль Почаївської лаври, роль святині в історії та культурі України. Історичні передумови будівництва комплексу. Закономірність зв’язку між архітектурно-планувальною структурою лаври та суспільно-політичними чинниками.

  статья, добавлен 14.05.2018

 • Малопродуктивний період для історії містобудування, відбудова лише зруйнованого під час воєнних дій. Спорудження укріплених монастирів і зведення потужних оборонних мурів. Утвердження європейського типу парадної резиденції, зразки світського будівництва.

  реферат, добавлен 14.02.2013

 • Концепції містобудування, їх становлення від фрагментарного характеру дослідження міст, концепцій "міста-саду", "промислового міста" до сучасних концепцій "демоекосистеми" та теорії "системи населених місць". Актуальність питання екологізації міст.

  статья, добавлен 02.12.2017

 • Характеристика досвіду архітектурного проектування та історії формування водно-туристичних комплексів. Аналіз впливу водного туризму на спорудження у великих рекреаційних центрах спеціальних портів і пристаней для прогулянкових і спортивних суден.

  статья, добавлен 02.12.2018

 • Шумерські міста, характерні риси містобудівництва. Застосування кам'яних й дерев'яних опор при будівництві. Коротка характеристика особливостей архітектурної будови храму в Єль-Обейді. Вавилон як найбільше місто Дворіччя. Архітектура стародавньої Персії.

  реферат, добавлен 29.06.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.