З історії містобудування Умані

Перебудування природних ландшафтів та формування антропогенних комплексів та систем. Історія природокористування в Україні та ландшафтно-екологічний аналіз. Місто Умань, його історичне минуле та архітектура. Створення дендрологічного парку "Софіївка".

Подобные документы

 • Дослідження просторової організації, особливостей візуального сприйняття та композиційно-художніх властивостей національного дендрологічного парку, який є культурним центром м. Умань Черкаської області та унікальним явищем української і світової культури.

  статья, добавлен 15.03.2018

 • Розташування та історія створення парку "Софіївка", його внутрішня структура. Передумови його підпорядкування центральному республіканському ботанічному саду Академії наук. Реставраційні, ремонтні та відновлювальні роботи після стихійного лиха в 1980 р.

  презентация, добавлен 26.05.2016

 • Аналіз основних факторів, що впливають на прийоми формування ландшафтно-архітектурного комплексу. Проектні пропозиції з його реконструкції та відновлення. Агротехнічні заходи і механізація робіт. Економічне й екологічне обґрунтування проектних рішень.

  курсовая работа, добавлен 14.07.2017

 • Качанівський ансамбль як зразок світового палацово-паркового мистецтва. Пам'ятника краєвидного типу - "Софіївка", автор проекту, види дерев і кущів. Архітектори та садівники дендрологічного парку Олександрія, декоративні водойми, рослини та скульптури.

  презентация, добавлен 11.04.2014

 • Сутність національного природного парку, особливості парку Феофанія у Києві. Характеристика Качанівського парку, історія заснування та специфіка Хомутецького парку. Дослідження Устимівського дендрологічного парку як заповідника республіканського значення.

  реферат, добавлен 21.10.2018

 • Поняття та відмінні особливості архітектурного класицизму. Історія та передумови виникнення даного напрямку. Архітектори класицизму та їх видатні твори, аналіз структури та значення в процесі містобудування. Споруди кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст.

  реферат, добавлен 03.05.2014

 • Діяльність будівничих у розвитку архітектури та містобудування на українських землях у XVI—XVII ст. Європейські орієнтації ренесансних тенденцій містобудування, та їхнє поширення на Україні. Житлове будівництво в містах. Замки та укріплені монастирі.

  реферат, добавлен 03.07.2013

 • Аналіз стану наукової розробки історії архітектури і містобудування України доби Гетьманщини, вивчення історіографії проблеми, з'ясування концептуальних підходів. Аналіз стилістики архітектури і її місця в загальноєвропейському архітектурному процесі.

  автореферат, добавлен 25.04.2014

 • Аналіз особливостей інтеграції інформаційних функцій в архітектурний простір. Характеристика сучасних тенденцій використання медіа технологій в архітектурі. Дослідження нових функцій громадських комплексів в умовах інформатизації сучасного міста.

  статья, добавлен 02.12.2018

 • Виникнення напряму "Екологічна архітектура", який передбачає економію природних ресурсів, використання енергії вітру та сонця, застосування природних будівельних матеріалів. Головні матеріали при побудові будівель. Принципи екологічної архітектури.

  презентация, добавлен 02.01.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.