"Гран-Док", "Граніт-Центр"

Основні поняття, можливості та середовище "Гран-Док" - спеціалізованої системи автоматизації діловодства і документообігу в державних і муніципальних структурах управління. Правила створення та заповнення обліково-реєстраційних карток документів.

Подобные документы

 • Історія розвитку бухгалтерського обліку; вимоги управління до нього у періоди розвитку економіки. Вивчення основних елементів системи бухгалтерського обліку. Основні напрями автоматизації інформаційно-управлінської діяльності в організаційних структурах.

  автореферат, добавлен 01.10.2018

 • Основні аспекти системи формування та передачі оперативної та якісної обліково-аналітичної інформації для забезпечення обґрунтованості та ефективності прийняття управлінських рішень у системі обліку та управління ПДВ. Спрощення подвійного обліку ПДВ.

  статья, добавлен 09.05.2018

 • Місце та роль незавершеного виробництва як об'єкту фінансового обліку. Розробка системи заходів та документообігу по забезпеченню оптимального розміру комплектних залишків незавершеного виробництва. Необхідність автоматизації обліково-аналітичних задач.

  автореферат, добавлен 22.04.2014

 • Дослідження сучасних поглядів на класифікацію документів. Основні типи документованих класифікаційних систем підприємства. Засади бібліотечно-бібліографічної класифікації документів, діловодства. Аналітико-синтетична переробка документаційної інформації.

  контрольная работа, добавлен 30.03.2017

 • Час заснування, характеристика органів управління та умови реорганізації ТОВ "ГРАНІТ ЛТД". Правовий статус, права, форма власності та види діяльності підприємства. Виробничо-господарська та фінансова характеристика. Функції бухгалтерської служби.

  отчет по практике, добавлен 12.08.2013

 • Діловодство як галузь знань і діяльності: завдання, частини та види. Складові елементи документа, зміст його юридичної чинності. Організація документообігу в сучасних службах діловодства, автоматизовані системи документаційного забезпечення управління.

  учебное пособие, добавлен 14.11.2014

 • Сутність бази даних як організованої структури, призначеної для збереження інформації. Особливості застосування СУБД MS Access у обліку. Характеристика основних етапів створення таблиці, запитів, форм та звітів. Поняття системи управління базою даних.

  курс лекций, добавлен 29.09.2014

 • Принципи впровадження єдиної системи електронного документообігу в установах виконавчої влади та місцевого самоврядування. Вдосконалення програмного забезпечення електронного документообігу на регіональному рівні. Проблеми у зв'язку з впровадженням СЕДО.

  статья, добавлен 12.11.2018

 • Особливості управлінського документування. Організація праці робітників служб діловодства. Поняття та структура документообігу, вимоги до нього. Документні потоки в установі. Зв’язок вхідного документа з вихідним. Форми організації роботи з ними.

  реферат, добавлен 29.11.2017

 • Операції комерційних банків та їх документальне підтвердження. Поняття "банківський документ" та їх обов'язкові реквізити. Поняття та порядок документообігу. Класифікація банківських документів, на підставі яких банки здійснюють бухгалтерський облік.

  реферат, добавлен 01.04.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.