"Гран-Док", "Граніт-Центр"

Основні поняття, можливості та середовище "Гран-Док" - спеціалізованої системи автоматизації діловодства і документообігу в державних і муніципальних структурах управління. Правила створення та заповнення обліково-реєстраційних карток документів.

Подобные документы

 • Поняття обліково-аналітичної системи, її завдання, елементи (бухгалтерський та управлінський облік, аналіз, аудит). Принципи, що забезпечують ефективність її функціонування Фактори успішного вирішення завдань обліку в системі управління економікою.

  презентация, добавлен 06.11.2019

 • Історія розвитку бухгалтерського обліку; вимоги управління до нього у періоди розвитку економіки. Вивчення основних елементів системи бухгалтерського обліку. Основні напрями автоматизації інформаційно-управлінської діяльності в організаційних структурах.

  автореферат, добавлен 01.10.2018

 • Основні аспекти системи формування та передачі оперативної та якісної обліково-аналітичної інформації для забезпечення обґрунтованості та ефективності прийняття управлінських рішень у системі обліку та управління ПДВ. Спрощення подвійного обліку ПДВ.

  статья, добавлен 09.05.2018

 • Місце та роль незавершеного виробництва як об'єкту фінансового обліку. Розробка системи заходів та документообігу по забезпеченню оптимального розміру комплектних залишків незавершеного виробництва. Необхідність автоматизації обліково-аналітичних задач.

  автореферат, добавлен 22.04.2014

 • Дослідження сучасних поглядів на класифікацію документів. Основні типи документованих класифікаційних систем підприємства. Засади бібліотечно-бібліографічної класифікації документів, діловодства. Аналітико-синтетична переробка документаційної інформації.

  контрольная работа, добавлен 30.03.2017

 • Час заснування, характеристика органів управління та умови реорганізації ТОВ "ГРАНІТ ЛТД". Правовий статус, права, форма власності та види діяльності підприємства. Виробничо-господарська та фінансова характеристика. Функції бухгалтерської служби.

  отчет по практике, добавлен 12.08.2013

 • Діловодство як галузь знань і діяльності: завдання, частини та види. Складові елементи документа, зміст його юридичної чинності. Організація документообігу в сучасних службах діловодства, автоматизовані системи документаційного забезпечення управління.

  учебное пособие, добавлен 14.11.2014

 • Сутність бази даних як організованої структури, призначеної для збереження інформації. Особливості застосування СУБД MS Access у обліку. Характеристика основних етапів створення таблиці, запитів, форм та звітів. Поняття системи управління базою даних.

  курс лекций, добавлен 29.09.2014

 • Принципи впровадження єдиної системи електронного документообігу в установах виконавчої влади та місцевого самоврядування. Вдосконалення програмного забезпечення електронного документообігу на регіональному рівні. Проблеми у зв'язку з впровадженням СЕДО.

  статья, добавлен 12.11.2018

 • Особливості управлінського документування. Організація праці робітників служб діловодства. Поняття та структура документообігу, вимоги до нього. Документні потоки в установі. Зв’язок вхідного документа з вихідним. Форми організації роботи з ними.

  реферат, добавлен 29.11.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.