"Гран-Док", "Граніт-Центр"

Основні поняття, можливості та середовище "Гран-Док" - спеціалізованої системи автоматизації діловодства і документообігу в державних і муніципальних структурах управління. Правила створення та заповнення обліково-реєстраційних карток документів.

Подобные документы

 • Призначення та впровадження комплексної системи електронного документообігу. Регулювання правовідносин у сфері інформаційних технологій. Види електронного цифрового підпису. Акредитований центр сертифікації ключів. Електронний архів підприємства.

  реферат, добавлен 18.04.2013

 • Суть порядку створення документаційного забезпечення управління. Визначення персональних повноважень керівника служби діловодства. Порядок підготовки та оформлення положення даного підрозділу. Аналіз копіювання, тиражування й розмножування документації.

  лекция, добавлен 09.07.2017

 • Сучасні підходи до побудови системи стратегічного управління агропідприємствами та роль системи бухгалтерського обліку в процесі її функціонування. Обмеження традиційної системи бухгалтерського обліку, що не відповідають вимогам стратегічного управління.

  статья, добавлен 29.11.2016

 • Поняття про документ, матеріали виготовлення. Виникнення діловодства: актове, наказове, колезьке діловодство. Основні тенденції розвитку документації у радянські часи. Складання, оформлення управлінських документів: листів, факсів, телеграм, довідок.

  реферат, добавлен 14.03.2012

 • Ведення облікової політики установи, організаційної структури та функцій бухгалтерії, як структурного підрозділу управління. Розрахунки показників для складання журналу господарських операцій та квартальної фінансової звітності спеціалізованої школи.

  курсовая работа, добавлен 19.09.2013

 • Зміст документів, структура та вимоги до їх створення, правила юридичного оформлення, функції та значення в сфері бухгалтерського обліку. Принципи та значення документообігу, відповідальність за складання та зберігання. Інвентаризація як спосіб контролю.

  лекция, добавлен 19.07.2017

 • Технологія та організація оформлення графічних об’єктів в документах Microsoft Word 2007. Основні бухгалтерські правила заповнення прибуткових та видаткових касових ордерів. Виготовлення ілюстративних зразків та підсумкових бухгалтерських документів.

  дипломная работа, добавлен 09.12.2012

 • Державний стандарт на оформлення документів управління. Інформаційні документи і документи колегіальних органів. Оформлення організаційних та обліково-фінансових документів. Документи по створенню спільних підприємств. Складання претензійних листів.

  контрольная работа, добавлен 10.04.2009

 • Значення обліково–аналітичного забезпечення в управлінні економічною безпекою підприємства. Класифікація обліково-аналітичної інформації. Фактори формування облікової політики, її елементи, які розкрито у відповідних стандартах бухгалтерського обліку.

  статья, добавлен 23.08.2017

 • Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління оборотними активами та напрями їх вирішення. Основні етапи процесу управління оборотними активами: планування, прийняття та реалізація рішень, контроль та аналіз наслідків запровадження цих рішень.

  статья, добавлен 08.10.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.