"Гран-Док", "Граніт-Центр"

Основні поняття, можливості та середовище "Гран-Док" - спеціалізованої системи автоматизації діловодства і документообігу в державних і муніципальних структурах управління. Правила створення та заповнення обліково-реєстраційних карток документів.

Подобные документы

 • Можливість спільного використання систем електронного діловодства і сховищ інформації. Впровадження і порядок здійснення електронного документообігу в органи державної влади. Взаємодія документообігу із сховищем документів, підготовка документів.

  лекция, добавлен 31.08.2011

 • Проектування раціональної системи документообігу. Вибір системи діловодства на підприємстві. Класифікація справ та документів у процесі зберігання. Складання наказу по діяльності підприємства, протоколу розбіжностей по договору постачання продукції.

  курсовая работа, добавлен 26.02.2012

 • Сутність культури та складові частини діловодства. Історичні передумови формування культури сучасного діловодства. Культура організації процесів документування, документообігу, зберігання документів. Культура керування організацією діловодства установи.

  курс лекций, добавлен 12.11.2010

 • Призначення, функції та класифікаційні ознаки документів. Сутність та зміст реквізитів підприємства. Правила та вимоги до оформлення ділових паперів. Організаційні форми та структура служби діловодства на підприємстві. Схематизація документообігу.

  презентация, добавлен 19.10.2014

 • Загальна характеристика документообігу та організація документів у банківській сфері. Складання номенклатури справ та передача справ у відомчий архів. Реєстрація, індексація та систематизація документів. Вивчення методологічних проблем діловодства.

  дипломная работа, добавлен 18.09.2013

 • Поняття документообігу та схеми руху документів. Діяльність централізованої канцелярії підприємства. Основні вимоги формування справ. Порядок проведення інвентаризації та експертизи цінності документів. Підготовка та передача справ у відомчий архів.

  реферат, добавлен 20.02.2010

 • Роль і значення обліково-аналітичної системи при формуванні інформації для управління підприємством. Особливості складання звітних показників. Організація процесу документообігу на підприємстві. Оцінка прозорості й аналітичності фінансової звітності.

  статья, добавлен 10.03.2018

 • Документ як засіб закріплення інформації про факти об’єктивної та інтелектуальної діяльності. Сутність основних форм реєстрації документів: централізована, децентралізована і змішана. Аналіз документообігу в підприємстві. Вимоги сучасного діловодства.

  курсовая работа, добавлен 13.08.2011

 • Реєстрація вхідних, вихідних та внутрішніх документів. Параметри потоків документів. Принципи індексації і побудови карток. Журнальна форма реєстрації, довідкові картотеки. Склад обов'язкових реквізитів. Порядок оброблення та надсилання кореспонденції.

  практическая работа, добавлен 15.01.2014

 • Встановлення єдиної системи діловодства в установі фірми. Суть підготовки й оформлення окремих видів документів. Аналіз організації контролю за виконанням документації. Порядок уведення інструкції з документаційного забезпечення управління в дію.

  лекция, добавлен 09.07.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.