"АЦИС І Галатея" Жана-Батіста Люллі та Георга Фрідріха Генделя: два погляди на один сюжет

Виявлення одного із провідних напрямів сучасного музичного мистецтва - відродження барокового театру. Роль невеликих танцювально-хорових дивертисментів у драматургії твору. Відмінності у підході композиторів до інтерпретації міфу, національних традицій.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.