"АЦИС І Галатея" Жана-Батіста Люллі та Георга Фрідріха Генделя: два погляди на один сюжет

Виявлення одного із провідних напрямів сучасного музичного мистецтва - відродження барокового театру. Роль невеликих танцювально-хорових дивертисментів у драматургії твору. Відмінності у підході композиторів до інтерпретації міфу, національних традицій.

Подобные документы

 • Концептуальні питання сучасного музикознавства. Поняття "музичний аналіз" і "композиторська інтерпретація". Дослідження музичного твору як суспільно-ідеологічного явища у всій повноті його історичних зв’язків. Специфіка "інтерпретаційного аналізу".

  статья, добавлен 16.12.2012

 • Розгляд проблеми диференціації етнічних і національних меж у сучасних соціокультурних реаліях. Дослідження ролі міфу у формуванні етнічної ідентичності. Розгляд проблеми на основі здійснення аналізу космологічних міфів окремих племен Західної Африки.

  статья, добавлен 13.10.2018

 • Дослідження особливостей розвитку української драматургії, суспільно-громадських функцій театру. Характеристика репертуару на час виникнення театру корифеїв. Огляд творчої діяльності М. Кропивницького, М. Заньковецької, П. Саксаганського, М. Садовського.

  реферат, добавлен 15.09.2012

 • Тенденції розвитку сучасного музичного мистецтва в Україні та його перспективи. Аналіз проблем, що існують у музичній сфері та призводять до таких деструктивних явищ у ній як втрата національної вираженості, недостатня присутність у музичній спадщині.

  статья, добавлен 22.08.2018

 • Види театру за Бертольдом Брехтом. Загальна характеристика теорії епічного театру. Художнє втілення основних положень епічного театру в п'єсі "Матінка Кураж та її діти". Значення епічного театру Брехта для подальшого розвитку світової драматургії.

  контрольная работа, добавлен 30.03.2013

 • Спроби відродження національного театру у 1860-х роках. Започаткування українського реалістичного професійного театру виставою "Наталка Полтавка" під керівництвом М. Кропивницького. Роль М. Старицького та М. Садовського у становленні українського театру.

  презентация, добавлен 04.03.2015

 • Характеристика проблеми розвитку сучасного танцю у Західній Європі. Особливість культурології як основної науки. Аналіз динаміки активного впровадження нових видів хореографічного мистецтва, залежно від традицій художньої культури та соціальних умов.

  автореферат, добавлен 22.07.2014

 • Розвиток літературної творчості й умови виникнення спілок письменників. Особливості українського символізму. Аспекти розвитку театру, кіно, музики, досягнення видатних митців. Специфіка образотворчого мистецтва. Приклади нищення і переслідування.

  реферат, добавлен 14.06.2010

 • Методи, засоби та форми, що сприяють становленню професійного діяча сцени драматичного театру. Моніторинг систем провідних діячів у галузі театрального мистецтва щодо підготовки майбутніх акторів, ступінь їх впливу на психофізичний розвиток актора.

  статья, добавлен 13.05.2018

 • Дослідження художнього потенціалу сучасного мистецтва, зорієнтованого на пояснення сутності причин системної суспільної кризи. Особливості художнього пізнання соціальних та культурних метаморфоз, що формують умови нової антропогенної реальності.

  статья, добавлен 04.03.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.