"АЦИС І Галатея" Жана-Батіста Люллі та Георга Фрідріха Генделя: два погляди на один сюжет

Виявлення одного із провідних напрямів сучасного музичного мистецтва - відродження барокового театру. Роль невеликих танцювально-хорових дивертисментів у драматургії твору. Відмінності у підході композиторів до інтерпретації міфу, національних традицій.

Подобные документы

 • Фольклор як початок театрального мистецтва в Україні. Сприяння акторського мистецтва піднесенню національної свідомості народу, суспільно-громадські функції театру. Створення театру корифеїв М. Кропивницьким. Короткі описи творчого шляху акторів театру.

  реферат, добавлен 28.02.2016

 • Роль та значення національних традицій в декоративно-прикладному мистецтві в умовах духовного відродження українського народу. Історія формування и розвитку художніх виробів з гутного скла. Особливості народних традицій склоробства ХVIII-XIX ст.

  курсовая работа, добавлен 05.12.2013

 • Дослідження творчої діяльності "Українського театру міста Львова – Львівського оперного театру" (1941-1944) як соціо-суспільного феномену. Аналіз художньо-естетичних, методологічних особливостей творчості провідних митців драматичного сектору театру.

  автореферат, добавлен 29.08.2015

 • Теоретично-методичні засади дослідження жанру театру на ходулях; історія становлення та світовий досвід. Роль танцювально-рухової розминки для акторів. Образно-смислове обігравання сценарію та особливості режисури. Сьогоденні театри на ходулях в Україні.

  дипломная работа, добавлен 17.12.2013

 • Поетапне вивчення декоративно-ужиткового мистецтва. Формування простих навичок роботи з матеріалом до більш складних, творчих методів перевтілення образів у готовий декоративно-ужитковий виріб. Відродження українських національних традицій та творчості.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Зародження та обрядове коріння українського театру. Шкільна драма і вертеп - дві основні жанрові різновиди театрального мистецтва доби "українського бароко" – XVII-XVIII століття. Становлення класичної української драматургії та її сучасне переосмислення.

  контрольная работа, добавлен 09.01.2016

 • Дослідження важливості заходів Міжнародних Пасхальних хорових асамблей у формуванні духовності суспільства. Українська культура і мистецтво. Проведення майстер-класів богослужбових церковних ансамблів. Відродження традицій сакрального українського співу.

  статья, добавлен 23.08.2018

 • Тенденції до візуалізації мистецтва. Технічні можливості у реалізації сценічних версій. Різножанровість творчості Жана-Філіппа Рамо. Процес відродження музично-театральних творів епохи Бароко. Вага танцювальних сцен та ослаблення драматизації сюжету.

  статья, добавлен 29.08.2012

 • Особливості становлення Давньогрецької драматургії та її вплив на розвиток світового театру. Основні жанри античного театру: трагедія, комедія, сатирівська драма. Прийом контрасту як улюблений художній засіб Софокла. Місце театру в житті давніх греків.

  реферат, добавлен 12.12.2012

 • Огляд особливостей розвитку чеської культури XIX-початку XX століть. Відродження чеської мови та літератури, успіхи національного театру й образотворчого мистецтва, поява наукових і літературних видань чеською мовою. Національне відродження Чехії.

  реферат, добавлен 21.10.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.