Виникнення моралі

Передумови виникнення моралі - формування у стародавньої людини абстрактного мислення, здатності утворювати загальні поняття, визначати зв'язки й закономірності, формулювати принципи. Еволюція розвитку моральних принципів. Загальногромадський етикет.

Подобные документы

 • Етикет як спосіб грамотного формування іміджу керівника, співробітника або фірми взагалі. Роль дотримання правил етикету у діловому світі. Основні правила ділового одягу, оформлення візитних карток, використання мови жестів, міміки в діловому світі.

  курсовая работа, добавлен 30.09.2015

 • Формування нової філософської парадигми, за якою суб'єктивізм протиставив себе об'єктивізму, ірраціоналізм — раціоналізму. Зародження етичної думки на українських теренах. Мова етики і її співвідношення з мовою моралі. Зв'язки етики з іншими науками.

  реферат, добавлен 20.12.2017

 • Значимість моралі і ролі морального виховання у людському бутті. Поняття "моральні засади і підґрунтя". Історичні та політичні передумови морально-етичних засад національної освіти в Галичині. Виховна діяльність галицьких педагогів міжвоєнного періоду.

  автореферат, добавлен 06.07.2014

 • Навчання людей шляхетності, здорового глузду, помірності та поміркованості як найліпших чеснот філософами Давньої Греції. Правила давньогрецького етикету, продиктовані міркуваннями взаємоповаги і співчуття. Давньоіндійський та китайський етикет.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Бізнес-етика: історія її виникнення, поняття, риси, етичні правила та стан на сучасному етапі розвитку суспільства. Основні етичні норми та принципи ведення справи. Корпоративні кодекси ділової поведінки людини. Взаємна довіра як основа етики бізнесу.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Історико-філософські витоки та еволюція концепції ділової підприємницької етики, її значення в процесі формування теоретичного образу прикладної моралі. Характеристика суспільно-функціональних орієнтацій, праксеологічний вплив бізнес-етики на економіку.

  автореферат, добавлен 22.07.2014

 • Етичні категорії - поняття науки етики, що відбивають структуру феномена моралі й визначають специфіку осмислення людського буття. Розуміння добра і зла, доброти й чесноти, справедливості, гідності, честі і совісті. Суть моральної відповідальності людини.

  реферат, добавлен 31.03.2013

 • Знайомство людей між собою. Зустріч двох пар на вулиці. Представлення нового співробітника колективу. Обов’язки під час автомобільної поїздки. Правила життя на відпочинку. Поведінка у магазині, в транспорті, в ресторані. Етикет в європейських країнах.

  реферат, добавлен 29.09.2009

 • Аналіз містичного досвіду, його евристичних можливостей як артефакту духовної культури. Продуктивна роль і співвідносність духовно-містичного досвіду та моралі в цілісності людської духовної культури в контексті становлення етико-теоретичної парадигми.

  автореферат, добавлен 28.07.2014

 • Сутність етики як принципів поведінки особи, та особливості її прояву як наукового напрямку в різних сферах діяльності. Етапи розвитку етики від стародавніх часів до сьогодення, досягнення вчених різних часів. Визначення моралі та шляхи її дослідження.

  лекция, добавлен 07.07.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.