Виникнення моралі

Передумови виникнення моралі - формування у стародавньої людини абстрактного мислення, здатності утворювати загальні поняття, визначати зв'язки й закономірності, формулювати принципи. Еволюція розвитку моральних принципів. Загальногромадський етикет.

Подобные документы

 • Елементи моралі: свідомість, діяльність і відносини. Норми та принципи як складові частини моральної свідомості, їх особливості та відмінні ознаки. Проблема, пов'язана із сутністю мотивації. Ціннісні орієнтації людської свідомості та типи цінностей.

  реферат, добавлен 29.05.2010

 • Природа, сутність і функції моралі. Релігійні, соціально-історичні та натуралістичні концепції походження моралі. Дослідження специфічних особливостей моральної регуляції поведінки людини. Моральна та інші форми суспільної свідомості. Мораль і право.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Поняття етикету як спеціально встановленого порядку поведінки у найрізноманітніших місцях. Історія його розвитку в епоху античності, початок формування правил повсякденної поведінки. Вплив феодалізму і буржуазного суспільства. Сучасні принципи етикету.

  контрольная работа, добавлен 04.06.2013

 • Предмет та специфіка етики, характеристика її структури. Сутність моралі і її функціонування в суспільстві. Проблема морального вибору, співвідношення моральної мети і засобів. Основні етапи історичного розвитку моралі. Реальність морального прогресу.

  реферат, добавлен 17.05.2016

 • Сукупність форм повсякденної поведінки людини у праці, побуті, спілкуванні з іншими. Відображення моральних та естетичних норм людини. Етикет та правила поводження з людьми у громадських місцях. Культура мови та вміння грамотно й красиво висловлюватись.

  реферат, добавлен 23.10.2014

 • Основні поняття про етикет. Структура й функції спілкування. Характеристика сторін спілкування. Загальні відомості про невербальне спілкування. Уміння правильно говорити. Ефективності наукової комунікації та налагодження наукових та ділових контактів.

  реферат, добавлен 29.10.2013

 • Засади моральнісного розвитку людини в епоху Середніх віків. Особливості впливу середньовічної християнської моралі на особистісне самовизначення людини. Філософське осмислення єретичного руху як форми протесту проти панівної релігійної ідеології.

  автореферат, добавлен 11.11.2013

 • Теоретичні засади поняття про етикет, характеристика його основних норм та їх еволюція. Спілкування як прояв людської сутності та необхідна передумова існування суспільства. Особливості мови – основи культури, невичерпного океану вселюдського досвіду.

  реферат, добавлен 12.02.2012

 • Фактори, що впливають на формування в людини моральних орієнтирів, значення в даному процесі її розуму та теоретичного мислення. Осмислення чеснот і вад особистості, його відображення в етичній науці різних епох. Класифікація моральних якостей людей.

  реферат, добавлен 24.01.2018

 • Дослідження методологічних принципів етики. Вивчення її взаємозв'язків з іншими науками. Джерела і способи добування етикою емпіричного матеріалу. Мова етики і її співвідношення з мовою моралі. Мораль як форма індивідуальної та суспільної свідомості.

  реферат, добавлен 19.03.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.