Виникнення моралі

Передумови виникнення моралі - формування у стародавньої людини абстрактного мислення, здатності утворювати загальні поняття, визначати зв'язки й закономірності, формулювати принципи. Еволюція розвитку моральних принципів. Загальногромадський етикет.

Подобные документы

 • Історія зародження і розвитку етикету. Розгляд короткої характеристики основ етичної поведінки: гарних манер, ввічливості, тактовності, чуйності і скромності. Правила етикету європейських та азіатських країн. Визначення принципів ведення бесіди.

  реферат, добавлен 02.10.2009

 • Тенденції впливу морального чинника на економічну свідомість та економічну поведінку суб'єктів господарювання, залежності розвитку економічного буття суспільства від морально-духовної компоненти. Чинники розвитку практики доброчинності та меценатства.

  статья, добавлен 18.02.2014

 • Поняття, предмет та структура етики. Моральний досвід різних поколінь людства. Процес вироблення етичних знань. Аналіз проблем добра і зла. Взаємозв'язок етики з іншими науками. Раціональне обґрунтування моралі, виявлення її значення у розвитку людини.

  реферат, добавлен 31.03.2014

 • Вивчення історії етики, як науки, що досліджує концепції моралі, етичні погляди, вчення на різних етапах розвитку людства. Історичний і логічний метод вивчення етики. Сучасна етика як теорія моралі. Непослідовність дослідження етичних учень минулого.

  реферат, добавлен 21.02.2018

 • Проблемність понятійного визначення моралі. Ознаки типу людських вчинків, що мали характер, відмінний від орієнтованих приватним, практичним інтересом чи звичаєм. Різноманіття теорій та концепцій щодо природи та сутності моралі в етиці та поведінці.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Попереднє зауваження, мораль і проблема її соціальної детермінації. Первісні форми регуляції людської поведінки. Процес виокремлення моралі. Зв’язок моралі з інституційною регуляцією, правом, звичаєм. Особливості взаємодії політики і етики у суспільстві.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Етика і естетика як навчальна дисципліна. Основні етапи становлення етики як науки. Поняття та історичний розвиток моралі. Відповідальність та етичний зміст поняття "свобода". Моральний світ особистості. Сутність естетичного ставлення людини до дійсності.

  курс лекций, добавлен 20.03.2015

 • Дослідження аксіоматичних принципів і фундаментальних положень феномену моралі з позиції марксистського, ідеалістичного, гуманістичного та діалектичного підходів. Протилежні точки зору на відношення "людина – суспільство" і розуміння предмета етики.

  реферат, добавлен 13.01.2018

 • Розкриття ціннісних засад формування свідомого морально-відповідального відношення людини до природи. З’ясування перспектив збалансування систем моралі та можливість подальшого розвитку екологічної етики. Дослідження етичного виміру цінності природи.

  автореферат, добавлен 14.08.2015

 • Художні тенденції та рухи авангардизму. Історія виникнення кубізму, його принципи та представники. Утворення в Парижі групи "Батолавуар". Характеристика "сезанновського" періоду абстрактного мистецтва. Коротка біографія та творчий шлях Пабло Пікассо.

  курс лекций, добавлен 05.06.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.