Етика та естетика

Етичні вчення античності, Нового часу. Етичні категорії: ідеал, добро і зло, доброчесність і порок. Основні етичні проблеми сучасності. Національна, сімейна та релігійна етика. Предмет естетики та її місце в системі наук. Соціокультурні функції естетики.

Подобные документы

 • Основні етичні проблеми сучасної цивілізації. Ціннісний аспект наукового знання. Моральне осмислення екологічних проблем. Етичні проблеми в контексті розвитку сучасних біотехнологій. Масові комунікації та їх вплив на моральну свідомість особистості.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Характеристика категорій естетики як ступенів становлення та руху естетичної діяльності. Формування категорії "піднесене" як доповнення до категорії "прекрасне", тобто краси, взятої в системі мір. Сенс трагічного і комічного, основні форми їх прояву.

  лекция, добавлен 07.03.2013

 • Розглянуто особливості етики новітньої доби, акцентовано увагу на межовій природі феномену "сучасність". Виокремлено соціально-етичні аспекти гібридизації, явища сугестії, кібер-злочинності (фейк, троллінг). Напрями духовного оздоровлення суспільства.

  статья, добавлен 30.05.2018

 • Зародження давньокитайської філософської думки. Роль "Книги змін" у становленні етики Давнього Китаю. Основний моральний принцип даосизму. Аналіз питань моральної природи людини, життя сім'ї й управління державою. Етика конфуціанства та матеріалізму.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Етикет службових взаємин як логічне вираження кращих норм і правил поведінки. Правила та основні принципи службового етикету. Етичні кодекси державних службовців, кодекси поведінки. Професійна етика державних службовців: аналіз світової практики.

  реферат, добавлен 22.02.2011

 • Етичні категорії - поняття науки етики, що відбивають структуру феномена моралі й визначають специфіку осмислення людського буття. Розуміння добра і зла, доброти й чесноти, справедливості, гідності, честі і совісті. Суть моральної відповідальності людини.

  реферат, добавлен 31.03.2013

 • Історичні, культурні і філософські передумови становлення естетики як філософської науки. Роль і місце естетики в системі філософії німецького мислителя І. Канта. Аналіз значення продуктивної уяви, здатності судження, принципу доцільності естетики Канта.

  автореферат, добавлен 29.10.2013

 • Християнська етика як феномен культури. Динаміка її виникнення, становлення та трансформації в контексті середньовічного традиційного етносу. Конфесійні морально-етичні особливості. Відмінності в сфері соціальних ідей християнства доби Реформації.

  автореферат, добавлен 29.10.2013

 • Сутність, зміст та види ділового спілкування. Етичні норми і нормативи, професійна етика. Вчинок як першоелемент моральної діяльності. Форми та функції ділового спілкування. Бар'єри в спілкуванні, його рівні. Сучасні теорії міжособистісних стосунків.

  презентация, добавлен 26.11.2015

 • Етичні погляди Платона. Функції і норми моралі. Етична свідомість і її структура. Пафос і його відроджувальна роль в художньому творі. Евдемонізм як принцип тлумачення й обґрунтування моралі, відповідно до якого щастя є вищою метою людського життя.

  реферат, добавлен 08.10.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.