Етика та естетика

Етичні вчення античності, Нового часу. Етичні категорії: ідеал, добро і зло, доброчесність і порок. Основні етичні проблеми сучасності. Національна, сімейна та релігійна етика. Предмет естетики та її місце в системі наук. Соціокультурні функції естетики.

Подобные документы

 • Мета естетики це філософське формування критичних суджень про мистецтво, та його вивчення. Значення естетичних категорій в естетиці. Розуміння терміну "естетична категорія". Проблема прекрасного в історії естетики. Категорії прекрасне і потворне.

  реферат, добавлен 29.09.2009

 • Основні категорії естетики. Моделі розуміння прекрасного в естетиці. Піднесення, низьке, трагічне, комічне як категорії естетики. Мимесис – специфічне та різноманітне наслідування. Особливості художнього образу та символу. Канонічне художнє мислення.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Вивчення історії етики, як науки, що досліджує концепції моралі, етичні погляди, вчення на різних етапах розвитку людства. Історичний і логічний метод вивчення етики. Сучасна етика як теорія моралі. Непослідовність дослідження етичних учень минулого.

  реферат, добавлен 21.02.2018

 • Проблема прекрасного в історії естетики. Моральний розлад та деградація людини як прояв потворного. Ступінь досконалості як предмет естетичної оцінки. Поняття калокагатії. Естетика в системі філософського знання. Уявлення про піднесене та низьке.

  реферат, добавлен 27.04.2011

 • Проблеми індивідуальності, самоцінності специфічного, неповторного та унікального в людині, своєрідності обдарування, смаку, уподобань, способу життя в поглядах мислителів епохи Відродження. Етичні вчення Мірандоли, Макіавеллі, Бекона, Монтеня.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Поняття естетики як науки про становлення чуттєвої культури людини. Особливості естетики Середньовіччя. Характеристика естетичної концепції Августина Блаженного. Символ, ідеал та канон в середньовічній естетиці. Специфіка мистецтва Середньовіччя.

  реферат, добавлен 07.10.2010

 • Поняття, основні принципи службового етикету, правила поведінки. Етичні кодекси державних службовців. Світова практика формування етики державних службовців, головні етапи даного процесу, вимоги до нього та значення, можливості використання на сьогодні.

  курсовая работа, добавлен 05.03.2011

 • Інтенція людського як предмет та естетична притаманність мистецтва. Відображально-виражальна природа мистецтва та її загальна характеристика. Художність змісту та форми. Стиль як естетико-мистецтвознавча категорія. Етичні проблеми бізнесу та управління.

  реферат, добавлен 07.03.2015

 • Мораль патріархально-родових відносин в гомерівському періоді давньогрецького суспільства. Вчення про найвище благо і чесноти в етиці Демокріта. Роль Сократа в історії етики. Існування надприродного світу ідей і світу чуттєвих речей в ученні Платона.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Статус категорій естетики. Категорії "гармонія" і "міра", "прекрасне" і "потворне", "піднесене", "героїчне", "низьке", "трагічне" і "комічне", "естетичне". Розвиток та розширення категоріального апарату естетики. Процес формування поняття естетичного.

  реферат, добавлен 19.03.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.